Korene nevykoreníš – výstava v kaplnke Budatínskeho hradu

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci s Občianskym združením POLONUS v zrekonštruovaných priestoroch Kaplnky Budatínskeho hradu výstavu „Korene nevykoreníš“.

Cieľom výstavy fotografií vo výstavnej miestnosti kaplnky je priblížiť verejnosti  život národnostných menšín na Slovensku, v regióne nášho kraja.

Projekt na obnovu hradnej kaplnky nesie názov „Zachráňme dedičstvo našich predkov“ – „Save the heritage of our ancestors“ s mottom – Zachránime srdce Budatínskeho hradu – kaplnku.

Žilinský samosprávny kraj zrealizoval obnovu hradnej kaplnky Budatínskeho hradu s podporou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, vďaka čomu vzniká v Žiline nový priestor pre ľudí.

Výstava bude prístupná verejnosti už počas slávnostného otvorenia Buatínskeho hradu a kaplnky, v nedeľu 31. júla, od poludnia. Srdečne pozývame návštevníkov do zrekonštruovanej kaplnky od 1. augusta 2016, v čase od 9.00 do 17.00. Informácie o prehliadkach vám podajú v pokladnici múzea, v informačnom pulte Budatínskeho hradu.

Scroll to Top