Výstava Ako znejú… v poľskom Strumieńi

Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vycestuje s výstavou Ako znejú…, venovanou tvorbe súčasných výrobcov ľudových hudobných nástrojov v Žilinskom kraji, do poľského mesta Strumień. V Galerii pod Ratuszem budú môcť záujemcovia navštíviť výstavu od 29. apríla do 1. júna 2016.

Výstava Ako znejú… je výsledkom výskumu zameraného na zmapovanie tvorby súčasných výrobcov ľudových hudobných nástrojov v Žilinskom kraji. Predstavuje 11 autorov z rôznych regiónov kraja a s rôznym zameraním práce. „Každému výrobcovi je venovaný 1 banner, ktorý prostredníctvom textu a fotografií poskytuje základné informácie o ich živote a práci. Návštevníci tu nájdu tiež zmienky a zaujímavosti o spôsobe výroby jednotlivých nástrojov či o použitých materiáloch.“ Výstava ďalej pozostáva z hudobných nástrojov, ktoré vyrobili a zapožičali samotní autori. „Zostavená je tak, aby záujemcom predstavila čo najširšiu škálu rozmanitých typov nástrojov z dvoch základných skupín – vzduchozvučných a samoznejúcich. Návštevníci môžu na výstave vidieť početné píšťaly, fujary, pastierske rohy a trúby, detské zvukové hračky, tiež zvonce, gajdy a bič. Mnohé z nich oslovia najmä precíznou dekoratívnou výzdobou a dokonalým spracovaním.“ Povedala Katarína Kendrová, spoluautorka výstavy. Autorom myšlienky, odborným garantom a zároveň spoluautorom výskumu a výstavy je známy pedagóg, hudobník a výrobca ľudových hudobných nástrojov PaedDr. Roman Bienik, PhD.

Verejnosť mohla výstavu Ako znejú… navštíviť v Považskom múzeu v Žiline od 8. septembra do 29. novembra 2015.

Výstava je realizovaná v rámci udržateľnosti projektu Budatín – Strumień: revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva, Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

pl-sk

 

 

 

 

Scroll to Top