3333 km putovania po Jakubskej ceste – výstava predĺžená

Považské múzeum v Žiline Vás pozýva na výstavu fotografií 10 krajín Európy, ktoré v sebe zahŕňajú 3333 km putovania po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely ako moste národov Európy.

Výstava bude prezentovaná v novej výstavnej miestnosti pod terasou Budatínskeho hradu (oproti kaplnke) v termíne 14. – 9. 7. 2017. Srdečne Vás zároveň pozývame na vernisáž, ktorá sa uskutoční  v stredu 14. 6. 2017 o 17.00 hod. Jej súčasťou bude slávnostné uvedenie pečate Jakubskej cesty pre pútnický bod Budatínsky hrad.

Cesta putovania napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a históriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.

V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami.

Viac sa dočítate na http://jakubskacesta.eu/

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top