Považské múzeum sa zapojilo do Hodiny Zeme

Považské múzeum v Žiline sa opätovne zapojilo do celosvetovej kampane Hodina Zeme vypnutím vonkajšieho osvetlenia Budatínskeho hradu, hradu Strečno a Sobášneho paláca v Bytči na jednu hodinu. Zapojiť sa mohol každý, kto v sobotu, 25. 3. 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasol svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridal sa tak k miliarde ľudí po celom svete, k celosvetovej elite.

Kampaň Hodina Zeme je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zahrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti.

 

Scroll to Top