Sv. Ján Nepomucký v kaplnke Budatínskeho hradu

Návštevníci Budatínskeho hradu môžu od apríla 2017 obdivovať dva plnohodnotné exponáty nádherných sôch sv. Jána Nepomuckého, ktoré Považské múzeum v Žiline získalo reštaurovaním a sú umiestnené v hradnej kaplnke. Dokumentujú silu kultu sv. Jána Nepomuckého v regióne Horného Považia. Reštaurovaním bola obnovená a zvýraznená ich vysoká historická a umelecká kvalita. Reštaurovanie realizoval Mgr. Jan Janda, reštaurátor zapísaný v komore reštaurátorov.

 

 

 

 

Projekt reštaurovania sôch z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Scroll to Top