Prestížnu cenu udelili Antonovi Petrovskému – Šichmanovi in memoriam

Zbor Žilincov udelil Prestížnu cenu GENIUS LOCI SOLNENSIS in memoriam za rok 2017 poprednému archeológovi a múzejníkovi, PhDr. Antonovi Petrovskému – Šichmanovi pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia.

Žilinský rodák PhDr. Anton Petrovský – Šichman pracoval ako odborný pracovník Krajského múzea a neskôr Považského múzea a galérie v Žiline, bol členom Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Prestížna cena mu bola udelená za mimoriadnu a obetavú priekopnícku prácu v oblasti archeológie, najmä ma území severozápadného Slovenska, za spracovanie bohatého archeologického materiálu pre zbierky dnešného Považského múzea v Žiline, vrátane vybudovania depozitára, za rozsiahlu publikačnú činnosť z archeologických výskumov a za šírenie poznatkov z archeologickej vedy, najmä medzi mládežou.

Cenu GENIUS LOCI SOLNENSIS in memoriam prevzalo Považské múzeum v Žiline.

 

Scroll to Top