Budatínska veža bude opäť žiariť modrou – symbolom autizmu

Považské múzeum v Žiline na základe spolupráce so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región (SPOSA – ŽR) aj tento rok vysvieti Budatínsku vežu namodro. Pripojí sa tak ku svetovej kampani Rozsvieťme to namodro – Light it up blue. V Žiline pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, vyjadrí svoju solidaritu Mesto Žilina modrým vysvietením Žilinskej radnice a Burianovej veže a Považské múzeum v Žiline vysvieti Budatínsku vežu.

Svetovým dňom povedomia o autizme je 2. apríl. Budatínska veža bude osvetlená namodro od Veľkého piatku, 30. marca, do utorka, 2. apríla 2018.

Tlačová správa SPOSA – ŽS:

Valné zhromaždenie OSN v decembri 2007 prijalo uznesenie č.62/139 pod názvom: „ WorldAutismAwarenessDay“ –  Svetový deň povedomia o autizme rozhodlo stanoviť 2. apríl ako Svetový deň povedomia o autizme, konaný každoročne od roku 2008 pozýva všetky členské štáty, relevantné organizácie systému OSN a iné medzinárodné organizácie, ako aj občiansku spoločnosť, vrátane mimovládnych organizácii a súkromného sektora, osláviť Svetový deň informovania o autizme primeraným spôsobom, v záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o autizme. Odporúča členským štátom prijať opatrenia na zvýšenie informovanosti, vrátane rodín, s ohľadom na deti s autizmom. Navrhuje Generálnemu tajomníkovi upozorniť na toto uznesenie všetky členské štáty a organizácie OSN.

Významná svetová organizácia  AUTISM  SPEAK vedie od roku 2008 medzinárodnú kampaň LIGHT  IT  UP  BLUE, čo v preklade znamená VYSVIEŤME  TO  NA  MODRO. V tento deň významné budovy a pamätihodnosti po celom svete, budú vysvietené modrým svetlom. K tejto kampani sa každoročne pripája aj Slovensko.

Deti s autizmom ostávajú celoživotne závislé na výraznej podpore a pomoci rodiny a okolia, ktoré im rozumie. Ich vývinová porucha je trvalá a nevyliečiteľná, avšak ovplyvniteľná celoživotným špecifickým prístupom a terapiou, ktoré musia byť komplexné a kontinuálne.

SPOSA – ŽR (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región) sa od roku 2013 zapája do kampane, ku ktorej sa pripája aj MESTO ŽILINA  POVAŽSKÉ  MÚZEUM V ŽILINE.

Informácie ku kampani nájdete aj na http://www.rozsvietmodru.sk/

Druhého apríla vyjadríte podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro. Táto farba je symbolom komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Neostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy.

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top