Zoologická prednáška: Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá

Považské múzeum v Žiline zorganizovalo vo februári v Sobášnom paláci v Bytči niekoľko prednášok venovaných rozmnožovaniu vtákov a cicavcov. Stretli sa s mimoriadnym záujmom žiakov ZŠ z okresu Bytča. Veď len za dva dni ich navštívilo 280 záujemcov.

Koniec zimy a začiatok jari je v našich zemepisných šírkach nerozlučne spätý so zrodom nového života. Už v januári, v tichu a prítmí brlohov ukrytých v horách, prichádzajú na svet sotva 500 g vážiace medvieďatá. V rokoch bohatej úrody smrekových šišiek zahniezdi aj uprostred treskúcej zimy krivonos smrekový. Lesmi a skalnými hrebeňmi sa už od januára ozýva húkanie našej najväčšej sovy, výra skalného. Postupne sa k nemu pridávajú aj ostatné druhy sov (sova obyčajná a dlhochvostá, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí). Na hniezdenie sa pripravuje aj krkavec čierny či dravé vtáky (napr. orol skalný, myšiak lesný). V horách Malej Fatry vyjú v tomto období vlky. Líšky, kuny a lasice taktiež prežívajú v lesných zákutiach svoje obdobie lásky.

V rámci prednášok sa žiaci základných škôl mohli dozvedieť všetko o embryonálnom vývoji vtákov a cicavcov, od oplodnenia až po znesenie vajíčka, či samotný pôrod mláďaťa, ako aj o prenose dedičných informácií z rodičov na potomkov. Na príkladoch našich pôvodných druhov fauny im boli priblížené rozmnožovacie stratégie, ktoré zvyšujú reprodukčný úspech a umožňujú prežívanie čo najväčšieho počtu mláďat.

Audiovizuálne pásmo bolo doplnené inštaláciou trojrozmerných exponátov mláďat vtákov a cicavcov zo zbierok Považského múzea v Žiline.

Text: Ladislav Hlôška

Foto:  Vladimíra Horvátová, Katarína Mičietová, Ladislav Hlôška

Považské múzeum v Žiline pripravuje počas aktuálneho školského roka viacero ďalších zaujímavých prednášok, ich témy nájdete TU.

FOTOGALÉRIA Z PREDNÁŠOK

Scroll to Top