Deň otvorených dverí odbornej knižnice

Radi čítate a ešte ste neboli v odbornej knižnici v Považskom múzeu v Žiline? Tak je najvyšší čas to zmeniť. V stredu 20. marca máme Deň otvorených dverí. Okrem toho, že sa môžete zaregistrovať bezplatne, strávite deň v príjemnom prostredí. Čaká na vás viac ako 12 000 knižničných jednotiek, z toho viac ako 300 starých tlačí do roku 1918.

Knižnica sídli v areáli Budatínskeho hradu a jej fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Knižnica taktiež disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy. Publikácie pochádzajú z domácej aj zahraničnej produkcie. „Medzi najstaršie a najvzácnejšie publikácie, ktoré knižnica vlastní, patrí Uhorské právo a Nariadenia slovútnej vlády Uhorska Corpus Juris Hungarici z roku 1740,“ uviedla knihovníčka Janka Sakalová.

Značný záujem verejnosti je o Vlastivedné zborníky Považia, ktoré vychádzajú z edičnej činnosti múzea. Možno v nich nájsť odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia. Tento rok vyjde už jeho 29. číslo.

Knižnicu využívajú najmä študenti pri písaní bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región Horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg, prostredníctvom ktorého môžu získať potrebné informácie.

Záujemcovia sú vítaní v čase od 8.00 do 17.00 hod. a v deň registrácie budú odmenení zaujímavou publikáciou.

 

Scroll to Top