Odhalili sme pamätnú tabuľu Antonovi Petrovskému-Šichmanovi

Anton Petrovský-Šichman bol významný archeológ a dlhoročný múzejník. Dňa 7. júla by sa dožil 100 rokov. Pri tejto príležitosti bola v stredu 20. novembra na Budatínskom hrade odhalená jeho pamätná tabuľa. Jej vyhotovenie inicioval Zbor Žilincov v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Považským múzeom v Žiline.

Archeológ telom i dušou

Známy Žilinčan po vysokoškolskom štúdiu pracoval ako učiteľ na základnej škole aj pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1957 nastúpil ako prvý odborný pracovník do vtedajšieho Krajského múzea v Žiline, neskôr Považského múzea a galérie. Ako zamestnanec múzea väčšinu času trávil v teréne a objavil niekoľko stoviek archeologických lokalít z rôznych období. Jeho meno bude natrvalo spojené s výskumom pravekého osídlenia severného Slovenska a jeho práca má obrovský význam najmä v oblasti žilinskej kotliny. Zásadným spôsobom sa totiž zaslúžil o poznanie tohto regiónu a o prelom v nazeraní na jeho najstaršie dejiny. Okrem toho, že spracoval bohatý archeologický materiál pre zbierky dnešného Považského múzea v Žiline, bol známy aj svojou bohatou publikačnou činnosťou a šírením poznatkov z archeologickej vedy, najmä medzi mládežou. Anton Petrovský-Šichman pôsobil v múzeu až do svojej smrti v roku 1967. Zomrel 5. mája vo veku 47 rokov.

Ocenenie pre významného človeka  

Vzdať úctu mu prišli priatelia, kolegovia, známi aj široká verejnosť. Riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký v úvodnom prejave zdôraznil dôležitosť jeho obetavej a intenzívnej práce nielen pre múzeum, ale aj v rámci širších archeologických súvislostí.  Precíznu a často málo docenenú prácu odborných pracovníkov múzeí vyzdvihol aj riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada. Predseda Zboru Žilincov Gustáv Krušinský pripomenul, že Anton Petrovský-Šichman bol skutočne významným človekom a za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj mesta Žiliny získal v roku 2017 aj ocenenie GENIUS LOCI SOLNENSIS  in memoriam. Autorom pamätnej tabule, ktorá bola symbolicky umiestnená na Budatínskom hrade, je akademický sochár Ondrej Lipták. Po slávnostnom odhalení sa hostia presunuli do infopultu Budatínskeho hradu, kde ich čakalo občerstvenie a v príjemných diskusiách zotrvali až do podvečerných hodín.

 

Scroll to Top