Predmet mesiaca: plechový sporáčik

Kto z nás by sa niekedy v detstve nehral s miniatúrnymi hračkami napodobňujúcimi rôznou mierou vernosti predmety z reálneho života? Či už išlo o vojačikov, bábiky, miniatúrny nábytok, náradie, zvieratká, autíčka. Boli to hračky, pomocou ktorých sme si osvojovali činnosti dospelých a postupne sa udomácňovali v tomto, zatiaľ málo známom svete.

K takýmto námetovým hračkám patrí aj sporáčik, ktorý bude počas celého septembra vystavený v infopulte Budatínskeho hradu ako predmet mesiaca. Aj keď v súčasnosti jeho autora nevieme určiť s úplnou istotou, na základe zachovaných dobových fotografií možno predpokladať, že ide o výrobok drotára Vincenta Korčeka z Dlhého Poľa. Jeho najznámejším dielom je reprezentatívna monumentálna vtáčia klietka v podobe zámočku, ktorú vyrobil v roku 1941 na objednávku pre vznikajúce mestské múzeum v Žiline. Precízne vypracovaná z pocínovaného oceľového drôtu a plechu a výtvarne vyvážená, nesie na čelnej strane hrdý veľkoformátový autorov podpis aj názov rodiska z toho istého drôtu.

Vincent Korček  pôsobil v Orenburgu, kde okrem iného počas rusko-japonskej vojny (1904 – 1905) zhotovoval vo svojej dielni ortopedické pomôcky pre vojakov a dlahy na zlomeniny. Po návrate na Slovensko sa v roku 1940 zúčastnil pamätnej Prvej výstavy drotárstva a jeho národopisu v novopostavenej škole v Dlhom Poli. Práve z tohto podujatia sa zachovala fotografia, na ktorej je sporáčik vystavený v rámci prezentovanej kolekcie jeho výrobkov. Na Budatínskom hrade ho návštevníci uvidia spolu s kuchynskými doplnkami, ktoré pre tento účel vyrobil konzervátor drôtu Považského múzea v Žiline Filip Šimek.

Scroll to Top