Reštaurovanie keramických nádob

Považské múzeum v Žiline v rámci svojej odbornej činnosti pomáha pri reštaurovaní zbierkových predmetov aj kolegom z iných múzeí. Takýmto príkladom je i úspešné zreštaurovanie ôsmich keramických nádob zo zbierkového fondu archeológie Kysuckého múzea v Čadci, pre ktoré náš konzervátor keramiky, Michael Daskalakis, zreštauroval nádoby z obdobia praveku a stredoveku. Novozrekonštruovanú keramiku, ktorej reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, môžete obdivovať v neďalekom Kaštieli Radoľa – pobočke Kysuckého múzea.

Scroll to Top