Zverejnenie zámeru č. 04/2019

Považské múzeum v Žiline zverejnilo 8. 11. na svojej webovej stránke Zámer č. 04/2019 k prenájmu časti pozemku v správe Považského múzea v Žiline.

Zámer je  k nahliadnutiu na sekretariáte Považského múzea v Žiline a na linku: TU

 

 

Scroll to Top