Dô (vtipne) verne

Minulý rok sme boli začiatkom apríla dôvtipní a možno v niektorých prípadoch aj dôverní. Od 28. 3. do 11. 4. sa totiž v priestoroch kaplnky nachádzala výstava s rovnomenným názvom Dô (vtipne) verne. Návštevníkom ponúkala diela troch autorov s rôznymi spôsobmi vyjadrenia, ktorí mali jednu vec spoločnú: netradičný pohľad na svet. Obrazy Michala Jureckého, fotografie a básne Magdalény Lackovej a drôtované drobnosti Jana Večeřu zaujali a pobavili zároveň. Dovolili nahliadnuť do dôverne známeho prostredia, ktoré vďaka ich dôvtipu nadobudlo úplne iný rozmer. Výstava tak bola dôkazom toho, že kultúra môže byť zábavná a aj za hradnými múrmi pracujú vnímavé a vtipné bytosti.

Trošku nadhľadu v týchto ťažkých časoch nám pomôže zabaviť sa a ostať nad vecou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top