Nové chodníky v areáli Budatínskeho hradu

Žilinský samosprávny kraj ukončil opravu chodníkov v areáli a parku Budatínskeho hradu. Výmena kamenných chodníkov za tzv. mlatové povrchy trvala takmer dva mesiace. V tom čase bol obmedzený vstup do hradu i celého areálu.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

V Budatínskom parku sa ukončila oprava kamenných chodníkov vedúcich od vstupu popri Budatínskom hrade až k zadnej terase hradu s bufetom. ,,Pôvodné chodníky boli vo veľmi zlom technickom stave, nakoľko použitý systém – kameň ukladaný do betónu, no predovšetkým nevhodný typ použitého kameňa, spôsobili výraznú deštrukciu pochôdznej plochy,” vysvetlil riaditeľ odboru správy majetku a investícií ŽSK Peter Mrvečka. Kameň na chodníkoch sa rozpadával a odlupoval od podkladného betónu, čo robilo problémy pri chôdzi najmä mamičkám s kočíkmi, malým deťom, či ľuďom s telesným znevýhodnením.

Nové chodníky sa zároveň rozšírili a na ich rekonštrukciu bola použitá technológia s mlatovým stmeleným povrchom. Tento typ chodníkov sa nachádza vo väčšine parku v časti od rieky Kysuca. Úpravou chodníkov tak došlo aj k zosúladeniu chodníkov parku.

Celú stavbu sa podarilo zrealizovať vo veľmi krátkom čase. ,,Oprava chodníkov bola schválená v septembri tohto roku. Vtedy sa začalo s úpravou projektu  a prípravou verejného obstarávania. Dnes už je možné sa prejsť po nových chodníkoch. Veríme že návštevníci hradu a parku uvítajú a pocítia túto pozitívnu zmenu,” uzavrel Mrvečka.

 

Scroll to Top