Opály zbierkovými predmetmi mesiaca máj

Geologická zbierka Považského múzea v Žiline obsahuje množstvo zaujímavých hornín a minerálov. V rámci pravidelnej rubriky zbierkový predmet mesiaca Vám v máji predstavíme amorfné minerály – drevné a mäsové opály.

Názov opál je odvodený od staroindického slova „upala“, ktorým sa označoval drahý kameň.

Opály sa vyskytujú najmä vo vulkanických pohoriach stredného Slovenska, v Slanských vrchoch na východnom Slovensku. Ťažba opálu má tradíciu v opálových baniach Libanke či Dubníku. Takmer všetky majú hydrotermálny vznik. Často vypĺňajú dutiny a pukliny v andezite alebo v tufoch, no drevné opály sú časté aj v suti. Opál je amorfnou formou kremeňa a vody. Jeho tvrdosť je väčšinou 5,5 – 6,5 stupňa Mohsovej stupnice tvrdosti. Pri zemitých a čerstvo vznikajúcich opáloch môže klesnúť až na stupeň 1. Známe sú viaceré odrody opálov. V prírode sa vyskytujúce sú väčšinou nepriehľadné. Napríklad mliečny, voskový, malachytový, drevný či mäsový.

Drevný opál patrí k hojne rozšíreným minerálom. Vzniká impregnáciou dreva roztokom kyseliny kremičitej. Niekedy však konzervuje aj iné organické zvyšky. Na Slovensku je známych okolo 60 lokalít drevného opálu. Najznámejšou je lokalita Povrazník, neďaleko Ľubietovej, odkiaľ pochádza aj nami predstavený exponát. Tu sa vyskytli celé opalizované kmene bielej, hnedej a oranžovočervenej farby. Viaceré dosiahli dĺžku aj niekoľko metrov. Tieto opály boli známe už v 19. storočí a pre svoju výnimočnosť sa dostali do takmer všetkých európskych múzeí a zbierok. Opalizované kmene sú nachádzané ešte aj v súčasnosti. Geologicky je veľmi významnou lokalitou Veľký Ďur pri Leviciach, kde sa vyskytujú opalizované vetvičky stromov a kríkov v pôvodnej stratigrafickej polohe.

Zaujímavou odrodou opálu je tiež mäsový opál. Typické pomenovanie získal vďaka svojmu fialovočervenému zafarbeniu, niekedy aj s vrstvičkami. Najznámejšou lokalitou s výskytom mäsových opálov je obec Herľany v Slanských vrchoch. V okolí obce sa však vyskytujú opály rôznych farieb. Napríklad hnedé, žlté, ružovkasté, či v rôznych farebných kombináciách. Majú pevnú štruktúru, a preto sú vhodné na výrobu ozdobných predmetov.

Na záver pridávame niekoľko zaujímavostí. Opálom sa v priebehu histórie pripisovali rôzne vlastnosti či magické schopnosti. V stredoveku sa napríklad verilo, že opál zabalený v bobkovom liste spraví jeho majiteľa neviditeľným. V minulosti však neboli opály považované vždy za minerál prinášajúci úžitok. Jeho pozitívne vnímanie narušil spisovateľ Walter Scott vo svojom románe Anne of Geierstein (1829). Opál spomína ako drahokam prinášajúci nešťastie a smrť. Román sa stal veľmi populárny u čitateľov, nakoľko po jeho vydaní trvalo veľmi dlhé obdobie, kým opál opäť získal obľubu.

Autor textu a fotografií: Mgr. Andrea Slaná, PhD./Považské múzeum v Žiline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top