Pasportizácia stromov v parku

Na konci novembra prebieha v Budatínskom parku historicky prvá pasportizácia, čiže zhodnotenie zdravotného stavu všetkých drevín. Jej cieľom je zistiť perspektívu stromov do budúcnosti. Na základe výsledkov tak bude možné určiť prípadné ošetrenie alebo výrub konkrétnych stromov.

„Chodíme od stromu k stromu, každý kontrolujeme, meriame a štítkujeme. Práca v teréne trvá zvyčajne niekoľko dní, spracovanie údajov dvoj až trojnásobok času. Výsledným produktom je tabuľka, v ktorej sú uvedené dendro parametre stromov, zhodnotenie stavu, návrh a priorita ošetrenia. V textovej správe je popísaná metodika a celkový stav, konkrétne stromy sú naznačené vo výkrese,“ vysvetľuje odborník v tejto oblasti Martin Kolník. V parku sa nachádza 330 drevín, pričom po prvom dni pasportizácie je oštítkovaná polovica z nich. „Už teraz vieme, že niektoré stromy sú neperspektívne, to znamená, že by ich bolo vhodné v budúcnosti vyrúbať, pretože zavadzajú lepšiemu jedincovi, ale nie je to priorita. V parku sa zatiaľ nachádza jeden strom, ktorý podľa rozsahu poškodenia predstavuje riziko a mal by sa vyrúbať do konca tohto roka,“ dopĺňa M. Kolník. Kontrola stromov by sa mala robiť priebežne, najlepšie každé tri roky. „Arbotekštítok vydrží na strome 10 až 15 rokov, podľa toho, ako strom prirastá. Je to však živý jedinec a jeho stav sa môže po čase zmeniť, preto je dobré kontrolovať stromy pravidelne,“ uzatvára Martin Kolník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top