Pomáhame pri záchrane hradu Hričov

Považské múzeum v Žiline už druhý rok realizuje archeologický výskum na hrade Hričov, čím vychádza v ústrety Združeniu priateľov Hričovského hradu, ktoré sa o túto národnú kultúrnu pamiatku stará už desať rokov. Pri realizácii výskumu naše múzeum spolupracuje so Slovenským národným múzeom v Martine.

Tohtoročná sezóna súvisí so stabilizáciou južnej steny zadného paláca hradu. Základové murivo tohto paláca bolo značne degradované a z toho dôvodu sa už minulý rok na jeseň pristúpilo k prvým prácam na jeho stabilizácii, ktoré v počiatočnej fáze súviseli najmä s obnažením základového muriva a vyčistením kaverien. Počas výkopových prác v extrémnom svahu bol odhalený fragment západného obvodového múru stredného paláca, ktorý sa v minulosti zrútil dolu strmým svahom. Okrem toho bol však len kúsok nad ním vo svahu objavený i ďalší, neznámy múr. Z toho dôvodu boli práce prerušené a po vykonaní potrebných administratívnych úkonov sa v nich pokračovalo formou archeologického výskumu až v tomto roku. Po nevyhnutnom zabezpečení svahu sústavou lešení a iných oporných pomôcok, ktorých úlohou bolo poskytnúť bezpečnosť pri výkopových prácach sme začiatkom júna popri vonkajšej strane južnej steny zadného paláca vytýčili sondu klesajúcu smerom dolu svahom k minulý rok objavenému múru. Dĺžka sondy dosahovala 820 cm a šírka 160 cm. Archeologický výskum, ktorý stále prebieha už priniesol prvé ovocie. Múr objavený minulý rok sme odkryli v celej jeho šírke, ktorá činila úctyhodných 150 cm. Tento rozmer zároveň naznačuje, že ide o obvodové murivo, patriace dosiaľ neznámej stavbe, ktorá na hrade stále ešte pred vznikom zadného paláca. Podarilo sa nám tak odhaliť kus až doteraz nepoznanej histórie hradu Hričov.V súčasnosti je výskum v sonde prerušený. Po podrobnej dokumentácii sondy dobrovoľníci zo združenia pristúpili k nevyhnutnej sanácii základového muriva južnej steny zadného paláca. Počas výskumu sa totiž ukázalo, že základy sú porušené ťažšie než sa pôvodne predpokladalo a okamžitá stabilizácia je preto nevyhnutná. Po jej ukončení bude výskum v sonde pokračovať doskúmaním vstupu do zadného paláca.

Ak sa chcete o aktuálne prebiehajúcom výskume dozvedieť viac, počkajte si na ďalšie pripravované číslo nášho elektronického časopisu Múza.

Zuzana Staneková

Scroll to Top