Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov

Depozitárne priestory Považského múzea v Žiline prešli v roku 2019 výraznou premenou. Vďaka podpore projektu s názvom Ochrana zbierok a efektívne využitie depozitárov v rámci programu Ochrana zbierkových fondov, získalo múzeum 30 000€. Táto suma stačila na vybavenie depozitára etnológie moderným pohyblivým mobiliárom, vďaka ktorému sme efektívne využili priestor, zvýšili úložnú kapacitu, a tým vytvorili podmienky na systematické získavanie a rozširovanie zbierkového fondu.

Úložný systém pozostáva zo stacionárnych policových a mobilných zásuvkových regálov vhodných pre špecifické potreby uloženia textilu. Vybavenie depozitára zvoleným druhom mobiliáru umožní dôslednejšie využitie jestvujúceho priestoru a zároveň skvalitní celkové podmienky pre ochranu zbierkových predmetov.

Mgr. Adriana Bárdyová

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

Scroll to Top