Konferencia “Žilina 1321 – 2021” – výzva pre záujemcov o aktívnu účasť

V júli 1321 vydal uhorský kráľ Karol Róbert výsadnú listinu, ktorou udelil Žilinčanom sťažujúcim sa na nedostatok a biedu, niekoľko privilégií s cieľom, aby mesto mohlo prekvitať a mohlo kráľovskej korune preukazovať povinnú vernosť. Išlo najmä o míľové právo, právo rybolovu a oslobodenie od mýt vyberaných v susedných mýtniciach. Na základe tejto listiny vieme, že bola Žilina už dlhšie mestom na kráľovskej pôde a panovníkovi záležalo na jej rozvoji, preto rozšíril aj jej slobody. Keďže sa zakladajúca listina povyšujúca Žilinu na mesto nezachovala, jej prvé privilégiá nepoznáme.  

Hoci pandemická situácia na Slovensku v súčasnosti nie je priaznivá, napriek tomu Považské múzeum v Žiline plánuje pri príležitosti vydania tejto listiny usporiadať 17. júna 2021 odbornú konferenciu. Dávame preto do pozornosti všetkým historikom a bádateľom nižšie priložený obežník, v ktorom sú všetky podrobnosti, ako sa do konferencie aktívne zapojiť. Uvítame všetky originálne príspevky a výsledky výskumov viažuce sa k histórii Žiliny.

Keďže v tomto roku vyjde aj jubilejné tridsiate vydanie Vlastivedného zborníka Považia, príspevky budú publikované aj v tomto čísle najstaršieho vlastivedného zborníka na Slovensku.

Radi by sme touto cestou oslovili všetkých historikov, etnológov a bádateľov v iných, príbuzných odboroch, aby sa zúčastnili konferencie s tým, že v budúcnosti by sme radi spolupracovali aj pri príprave historickej monografie mesta Žilina.   


Záväznú prihlášku si stiahnete tu: >ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA<. Vyplnenú ju prosíme odoslať na adresu bernatova@pmza.sk alebo simko@pmza.sk

Scroll to Top