Považské múzeum sa zapája do Hodiny Zeme

V sobotu 27. marca 2021 o 20.30 miestneho času si svet opäť pripomenie Hodinu Zeme. Dominanty miest sa vtedy zvyknú zahaliť do tmy a ľudia upriamia pozornosť na to, čo môžu urobiť pre záchranu planéty. Už druhý rok však bude Hodina Zeme iná. Bez ľudí na námestiach, ktorí zhasínanie pamiatok sledujú. Spojiť nás však môže konkrétny čin – WWF Slovensko a Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej spúšťajú kampaň na podporu rozšírenia stanice, čo umožní zachrániť a vrátiť do prírody viac zranených zvierat.

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a postupne sa rozšírila do viac ako 190 krajín. Od roku 2011 sa pridalo aj Slovensko z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme upriamovala pozornosť verejnosti na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Rozsah environmentálnych problémov však rástol. Od roku 2016 sa k organizovaniu kampane pridala WWF Slovensko a kampaň upriamila pozornosť na poškodzovanie prírody a vymieranie druhov rastlín a zvierat a pozýva ľudí a firmy, aby zmenili správanie a snažili sa žiť v rámci limitov planéty.  Táto kampaň sa stala tradíciou i na Slovensku. Každý rok symbolicky na hodinu vypnú svoje svetlá hrady, zámky, mestá i obce, či reklamy súkromných spoločností.

Považské múzeum v Žiline tento rok vypne osvetlenie na dvoch svojich pamiatkach – na Budatínskom hrade a hrade Strečno.

Rok 2021 je opäť bez ľudí v uliciach, žijeme však v digitálnej dobe a zapojiť sa môžeme aj prostredníctvom svojich online platforiem – webov a sociálnych sietí. Šírme povedomie o potrebe ochrany našej planéty a zdieľajme výzvu ŠANCA PRE ZRANENÉ ZVIERATÁ na www.startlab.sk/zranenezvierata spolu s hashtagom #hodinazeme #sancaprezvierata.

Záchranná stanica funguje v Zázrivej na Orave od roku 2001 a zameriava sa na záchranu poranených či chorých voľne žijúcich zvierat a opustených mláďat, ich rehabilitáciu a návrat do prírody. Kampaň bude trvať do konca apríla. Vyzbierané peniaze budú použité na rozšírenie stanice o malý lesík, ktorý poskytne vhodný priestor najmä väčším druhom zvierat v čase rehabilitácie. Priestor je potrebné oplotiť a vybudovať prístrešok. Časť peňazí bude použitá na dokončenie návštevnej zóny, kde pribudnú náučné prvky pre deti.

VIAC INFORMÁCIÍ:

WWF Slovensko

Hodina Zeme Slovensko

Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej

 

 

 

Scroll to Top