Reštaurovanie cechovej zástavy

V historických zbierkach Považského múzea v Žiline sa nachádzajú rôzne zaujímavé exponáty. Jedným z nich je určite aj reprezentatívna zástava združených cechov z Varína, ktorá momentálne prechádza reštaurovaním. Táto výnimočná zástava pochádza zo záverečného obdobia existencie cechových organizačných štruktúr, s konkrétnym datovaním do roku 1861. Prebiehajúce reštaurátorské práce vykonávajú Mgr. art. Anna Blonska – reštaurátorka historických textílií a akad. mal. Ľuba Wehlend so špecializáciou na reštaurovanie závesných obrazov na plátne alebo iných nosičoch. Zástava pozostáva z troch základných častí: textilného zástavového listu obdĺžnikového tvaru ukončeného tromi cípmi – najširším stredným a dvomi užšími bočnými, obojstrannej maľby na plátne a tzv. krížového rahna.

V prvej fáze bolo potrebné zástavu najprv rozobrať na jednotlivé diely. Drevené krížové rahno ukončené po stranách dvojicami volút zdobí celoplošný plastický dekor pozostávajúci  z dvoch centrálne umiestnených štylizovaných mušlí, z ktorých vychádzajú rastlinné úponky. Ide o peknú remeselnú rezbársku prácu. Vzhľadom na celkový dobrý stav krížového rahna, reštaurátorský návrh počíta „len“ s jeho očistením a obnovením pôvodnej povrchovej úpravy. Zástavový list je z tmavomodrej vlnenej tkaniny vzorovanej damaškovou textilnou väzbou a rastlinným ornamentom. Po stranách ho lemujú zlaté strapce, ktoré sú viditeľné aj na jednotlivých cípoch. Tie sú ukončené dekoratívnymi uzlovými strapcami plniacimi zároveň funkciu záťaže.

Centrálne miesto na zástavovom liste zaujíma obojstranne maľované plátno obdĺžnikového tvaru. Jedna strana listu a všitého plátna sa viaže pravdepodobne k cechu obuvníkov a čižmárov (spresnenie ich vzájomného vzťahu vo Varíne daného obdobia by mal priniesť archívny výskum). Pod zlatým nápisom na tkanine: S. CRISPINE ET CRISPINIANE. ORATE PRO NOBIS. 1861 („Modli sa za nás.“) sa nachádza maľovaný výjav na plátenom nosiči zobrazujúci patrónov oboch remesiel . Na oblaku vznášajúcom sa nad krajinou s cechovým znakom v popredí sedia postavy patrónov ševcovského aj čižmárskeho remesla – sv. Kiršpín a sv. Krišpinian. Podľa legendy išlo o dvoch bratov pochádzajúcich zo šľachtickej rímskej rodiny, ktorí sa vyučili obuvníckemu remeslu a usadili sa v Galii. Tu popri obuvníckej praxi zvestovali zároveň evanjelium. Údajne bez ujmy na zdraví odolali mnohým mučeniam a napokon boli sťatí. Šidlá nad prstami zobrazených postáv odkazujú na jeden zo spôsobov mučenia.

Na strane s nápisom: S. PETER ET SIMEONE. ORATE  PRO NOBIS. 1861 tvorí ústrednú maliarsku scénu žehnanie sv. Petra pokorne kľačiacemu garbiarovi Simeonovi (Šimon). Ide o výjav inšpirovaný veršami z knihy Skutky apoštolov. Romantizujúca krajina s fiktívnou architektúrou a s palmou, neďaleko ktorej vyčnievajú z mora dve brvná, na akých garbiari čistili kože, zodpovedá textu: „Pošli teda mužov do Jopy a povolaj si Šimona, prímením Petra; býva u istého koželuha Šimona, ktorý má dom pri mori.“ (Skutky apoštolov 10/5,6) Súčasťou maliarskeho vyobrazenia je znak garbiarskeho cechu umiestnený v pravom dolnom rohu.

Maľba je na oboch stranách pomerne značne poškodená. V súčasnosti je plátno vyňaté zo zástavového listu a maľba je upevnená v miestach poškodenia. Odpáraný obraz sa najprv vyrovnáva vlastnou váhou, neskôr bude dorovnávaný aj pomocou záťaží . Nasledujúce reštaurátorské úkony počítajú aj s tmelením úbytkov maľby, retušovaním a jeho celkovým farebným scelením. Textilná časť bola zatiaľ podrobená rozboru materiálu a textilnej väzby, ako aj mapovaniu starších opráv. Nasledovalo čistenie zástavy suchým aj mokrým spôsobom a farbenie krepeliny, určenej na prekrývanie a spevnenie originálnej tkaniny. Súčasťou ďalšieho ošetrenia bude odstraňovanie starých zásahov, dopĺňanie chýbajúcich častí náhradným materiálom či sceľovanie poškodených strapcov a uvoľnených švov.

Zreštaurovaná zástava bude prezentovaná verejnosti v priestoroch stálej expozície Budatínskeho hradu v priebehu júna 2021.

Text: Zdeno Hogh

Foto: Anna Kucharčíková, Anna Blonska

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cechová zástava s patrónmi čižmárov aj ševcov

Demontáž obrazu, uvoľňovanie lemu so strapcami

Detail poškodenia maľby

Stredný cíp počas reštaurovania

Zlaté písmo na tkanine

 

 

 

 

Scroll to Top