Reštaurovanie pohrebného koča v užšej nominácii cien Pamiatky a múzeá

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pravidelne raz do roka udeľuje prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva. Tento rok sa do súťaže prihlásilo až 127 projektov v nasledovných kategóriách: objav – nález – akvizícia, expozícia – výstava, publikácia, obnova – adaptácia, reštaurovanie, podujatie, audiovízia – multimédiá. Považské múzeum poslalo šesť prihlášok. V silnej konkurencii sa podarilo projektu reštaurovanie pohrebného secesného koča, ktorého autorom bol historik dopravy Peter Šimko, dostať do užšieho výberu v kategórii reštaurovanie.

Vzácny secesný pohrebný koč, ktorý je najväčším zbierkovým predmetom v Považskom múzeu, sa od augusta 2020 nachádza v priestoroch Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach. Koč sa pôvodne používal v obci Tešedíkovo v okrese Šaľa a múzeu ho v roku 1985 odpredal vtedajší administrátor farnosti Imrich Unger. Koč bol funkčný, avšak v opotrebovanom stave. Kvôli náročnosti práce a vysokému finančnému zaťaženiu reštaurovanie začalo až v roku 2019. Túto zodpovednú úlohu výborne zvládol reštaurátor Jozef Barinka a zaujímavý dopravný prostriedok sa do múzea vrátil v júli 2020. Reštaurovanie sa financovalo najmä z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia aj z vlastných zdrojov Považského múzea.

Tento rok sa slávnostné odovzdávanie výročných cien Pamiatky a múzeá uskutočnilo v obnovených v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu. Na úvod prítomných pozdravil generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Radoslav Ragač. Podujatím sprevádzal moderátor Štefan Chrappa a atmosféru spríjemňovala skupina Fats Jazz Band. Spolu bolo udelených sedem cien v šiestich kategóriách, keďže v kategórii podujatie cena udelená nebola a v kategórii Objav – nález – akvizícia sa nominovaní tešili dvom cenám. Podujatia sa zúčastnili aj historik dopravy Peter Šimko, riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký a tiež reštaurátor Jozef Barinka. „Je pre nás veľká pocta, že sme sa dostali do takéhoto úzkeho výberu. Nie som sklamaný, že sme nevyhrali, ale očakávali sme, že budeme mať možnosť predstaviť sa publiku. Celé podujatie však hodnotím kladne, lebo sme nadviazali nové kontakty a verím, že v budúcnosti sa opäť zapojíme do tejto súťaže,“ zhodnotil Peter Šimko.  

 

Scroll to Top