V Sobášnom paláci v Bytči ožili svadobné šaty

V sobotu 11. septembra sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnilo podujatie Premeny svadobnej bielej v pohybe. Originálna módna prehliadka prilákala návštevníkov rôzneho veku a pohlavia. Komentovala ju samotná majiteľka súkromnej zbierky svadobných šiat Janka Mládek Rajniaková. Atmosféru umocnil koncert hudobnej skupiny Doris Day Band.

Sobášny palác v Bytči patrí medzi najvýznamnejšie renesančné stavby na našom  území. Je architektonickým unikátom, ktorého charakter a využitie je aj dokladom vysokej kultúrnej úrovne a spoločenského postavenia rodiny Turzovcov. V roku 1601 ho nechal postaviť Juraj Turzo pre slávnostné udalosti, najmä pre svadobné hostiny svojich potomkov. Je to jediná budova na Slovensku, ako aj v strednej Európe, ktorá bola pred niekoľkými storočiami postavená s tak špecifickým cieľom – na realizáciu svadobných hostín. „Preto sme sa po 11 rokoch od jeho rekonštrukcie rozhodli, že palácu prinavrátime svadobný lesk. V týchto priestoroch je možné uskutočniť svadobný obrad a dokonca aj svadobnú hostinu. Ako objekt Považského múzea, ktorý sa teší vysokej návštevnosti, sme chceli našich návštevníkov aspoň v predstavách preniesť do doby, kedy sa v tejto sále konali svadobné hostiny. Keďže k tomuto obdobiu nemáme veľa hmotných renesančných dokladov v podobe zbierkových predmetov, rozhodli sme sa, že svadobný odev bude tým najvhodnejším stelesnením a spomienkou na svadby,“ uviedla správkyňa Sobášneho paláca v Bytči Andrea Turčáková.

Na prehliadke bolo prezentovaných 13 svadobných šiat, ktorých príbeh vyrozprávala Janka Mládek Rajniaková. Jednotlivé obdobia výborne doplnila dobová hudba v podaní Doris Day Band. Návštevníci tak mali pocit, akoby sa na chvíľu preniesli na svadbu konkrétnej nevesty. Krásnym momentom bola návšteva pani Grečnárovej z Lietavskej Svinnej, ktorá šaty do zbierky darovala a prostredníctvom prehliadky si mohla opäť zaspomínať na svoj veľký deň. Celkovú spoluprácu s Považským múzeom pozitívne hodnotí aj Janka Mládek Rajniaková, ktorá do kroniky napísala: „Nemohla som ani natrafiť na lepšiu spoluprácu, ako je spolupráca s touto fantastickou inštitúciou. Šaty z mojej zbierky sa tu cítia kráľovsky. Veľká vďaka.“

 

 

Scroll to Top