Výstava DrevoDrôt

Do výstavného priestoru v Drotárskom pavilóne pribudnú hravé diela študentov oddelenia Dizajn a tvarovanie dreva Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave.

Väčšina z nich vznikla v rokoch 2011 až 2014 pod pedagogickým vedením Martina Hartiníka a sú výsledkom opakovaného zadania pre polročné práce. Východisková téma sledovala získavanie skúseností z prepájania dvoch rôznorodých materiálov, dreva a drôtu, pri tvorbe úžitkového predmetu. Keďže prioritným cieľom nebolo využitie tradičných drotárskych techník, po oboznámení študentov so základmi drôtovania, spočívala nasledujúca tvorivá práca na ich individuálnej invencii. Spoločným menovateľom konečných produktov sa stala  sympatická estetika minimalizmu organicky prepojená s funkčným využitím prirodzených vlastností a možností oboch materiálov.

Kombinácia dreva a drôtu je v zásade kontrastným spájaním teplého a studeného materiálu a zároveň pevnej plnej hmoty s lineárnou kresbou v ploche či v priestore. Prítomné dizajnérske diela nám ukazujú, že otvára cestu k rôznym zaujímavým variáciám konštrukčných riešení aj celkového vizuálneho charakteru produktu.

Výstava DrevoDrôt bude v priestoroch Drotárskeho pavilónu pre verejnosť prístupná od 29. mája do konca júna od stredy do nedele v čase od 9.00 do 16.00.

 

Scroll to Top