Výstava V tichu

V kaplnke Budatínskeho hradu môžu návštevníci od 8. septembra obdivovať novú výstavu s názvom V tichu, ktorá predstavuje  malý výber z tvorby šiestich autorov zo staršej a strednej generácie slovenských výtvarníkov. Niektorí z nich sú výraznými pedagogickými osobnosťami v oblasti výtvarného vzdelávania, v ktorej pôsobili v minulosti alebo – v prípade strednej generácie – aj stále pôsobia. Spoločným menovateľom všetkých je však predovšetkým inklinácia k citlivému, hĺbavému až meditatívnemu tvorivému prístupu.

Na výstave budú prezentované drobné expresívne plastiky Marka Hubu, séria úžitkovej keramiky Simony Janišovej, objekty Jozefa Kurinca, „kresbomaľby“ Igora Minárika, kolekcie šperkov Daniely Mládenkovej a súbor fotografií a textov Dany Sochorovej. „Zámerom výstavy nebolo vytvoriť tematicky a vizuálne kompaktný celok z diel viacerých výtvarníkov. Skôr naopak. Od začiatku existujúce alebo postupne vyprofilované bytostné témy jednotlivých autorov, rôzne osobnostné spôsoby ich vizuálneho spracovania a aj rôzne druhy umenia, v ktorých sa pohybujú, poskytujú v malom výstavnom priestore širší pohľad nielen na súčasnú výtvarnú produkciu, ale aj na život, ktorý žijeme v konkrétnom historickom čase,“ vysvetlil kurátor výstavy – historik umenia Považského múzea Zdeněk Hogh.

Zaujímavú kombináciu diel výnimočných autorov môžu záujemcovia vidieť od stredy do nedele v čase od 9.00 do 16.30 v komunitnej miestnosti kaplnky Budatínskeho hradu. Viac informácií nájdu na www.pmza.sk.

Scroll to Top