Zreštaurovaná cechová zástava v hrade

Ku vzácnym zbierkovým predmetom z fondu Považského múzea, ktoré súvisia s históriou remesiel v regióne, patria aj historické cechové zástavy. Keďže fyzický stav týchto výnimočných artefaktov je často už značne nevyhovujúci, snaha múzea venovať pozornosť ich odbornému ošetreniu sa javí nielen ako prirodzená, ale v niektorých prípadoch až nevyhnutná.  Od polovice minulého roka tak prebiehal projekt reštaurovania spoločnej cechovej zástavy čižmárskeho a garbiarskeho cechu z Varína datovanej do roku 1861. Odbornými garantmi a realizátorkami projektu, ktorý z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia boli Mgr. art. Anna Blonska – reštaurátorka historických textílií a akad. mal. Ľuba Wehlend so špecializáciou na reštaurovanie závesných obrazov na plátne alebo iných nosičoch.

Typologicky môžeme túto zástavu priradiť k procesiovým cechovým zástavám  označovaným ako koruhva s krížovým rahnom, ktoré je v tomto prípade výnimočne zdobené celoplošným plastickým dekórom. Čiernymi strapcami lemovaný zástavový list má obdĺžnikový tvar ukončený tromi cípmi a z nich visiacimi uzlovými strapcami s dreveným jadrom. Do jeho stredu sú všité dve samostatné plátna primkýnajúce sa k sebe zadnými stranami – v hornej  a spodnej časti zdobené kovovými strapcami. Temperou maľované výjavy na plátnach znázorňujú na jednej strane patrónov ševcovského, ale aj čižmárskeho remesla sv. Krišpína a sv. Krišpiniana a na druhej strane sv. Petra žehnajúceho kľačiacemu garbiarovi Šimonovi. Spolu s vyobrazenými cechovými znakmi pomáhajú identifikovať príslušnosť zástavy k čižmárskemu a garbiarskemu cechu. K tomu prispievajú aj maľované zlátené nápisy na tkanine: „S. CRISPINE ET CRISPINIANE: ORATE PRO NOBIS. 1861“ a „S. PETER ET SIMEONE. ORATE PRO NOBIS. 1861“ umiestnené na oboch stranách v hornej časti  zástavy.

Reštaurátorský prieskum identifikoval viacero nedostatkov na tkanine aj maľovaných plátnach. Tkanina bola celkovo oslabená a krehká, farba na maľovaných pozlátených nápisoch uvoľnená a popraskaná a zástava celoplošne znečistená od depozitu. Na povrchu sa nachádzali menšie žltozelené fľaky prechádzajúce do hĺbky, viditeľné trhliny a staršie sekundárne opravy. Poškodená bola aj lemovka z kovových nití a tiež uzlové strapce, ktorých drevené jadro sa navyše rozpadávalo. Maľované plátna boli  taktiež znečistené, celoplošne zvlnené a v spodnej tretine sa nachádzal po celej ich šírke vypuklý záhyb. Okrem dvíhajúcej  sa skrakelovanej farebnej vrstvy viaceré miesta vykazovali aj viditeľné  úbytky maľby a trhliny na plátenom nosiči.

Základným cieľom reštaurovania cechovej zástavy z Varína bolo obnovenie jej pôvodnej estetickej kvality a vizuálneho charakteru celku i detailov, ako aj stabilizácia materiálov a spomalenie ich degradácie. Výsledky jej nedávno ukončenej reštaurátorskej obnovy si môžu návštevníci Považského múzea pozrieť vo veži Budatínskeho hradu.

Text: Zdeněk Hogh

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Anna Blonska pri práci. Foto Ľuba Wehlend
Ľuba Wehlend pri práci. Foto Anna Blonska
Zástava vo veži Budatínskeho hradu. Foto Dušan Kosec
Inštalácia zástavy vo veži hradu. Foto Dušan Kosec
Inštalácia zástavy vo veži hradu. Foto Dušan Kosec
Zreštaurovaná cechová zástava púta pohľady návštevníkov. Foto Anna Kucharčíková
Zreštaurovaná cechová zástava púta pohľady návštevníkov. Foto Anna Kucharčíková
Zástava s logom FPU. Foto Anna Kucharčíková
Proces reštaurovania. Foto Anna Kucharčíková

Scroll to Top