Modifikovaná krajina

Modifikovaná krajina a ľudský blahobyt idú spolu ruka v ruke… Krajina sa nám mení pred očami a výsledkom sú potreby súčasnej spoločnosti. Zem nikoho upriamuje pozornosť na fenomén zástavby poľnohospodárskej pôdy. Projekt Modifikovaná krajina nemá za úlohu vystupovať proti tomuto fenoménu, ide len o objektívne zobrazenie situácie, pričom divák by si mal klásť otázku, či je tento spôsob rozširovania najvhodnejší za každej situácie.

Autorská výstava fotografa Vlada Baču sa bude nachádzať vo výstavnej miestnosti kaplnky Budatínskeho hradu od 16. augusta do 7. septembra 2022.

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

 

Scroll to Top