Odpadová nádrž v sonde 5

Ako pokračuje archeologický výskum kaštieľa v Bytči?

V roku 2023 pokračuje tretia sezóna archeologického výskumu kaštieľa v Bytči. V tejto sezóne sa archeológovia zamerali na bezprostredné okolie kaštieľa. Skúmajú priestor predpokladaného padacieho mosta pred vstupnou vežovou bránou, kde odkryli zosilnené základové murivo severného krídla kaštieľa. Toto murivo z veľkých pieskovcových blokov zrejme tvorilo nosnú konštrukciu padacieho mosta, ktorý postavili pravdepodobne už Turzovci. V mladšom období bol padací most azda nahradený pevným mostom. Archeológovia predpokladajú, že konštrukciu pevného mosta tvorili múry pristavené k pieskovcovým blokom súvisiacim s pôvodným mostom. Zároveň sa domnievajú, že tento novší most bol postavený do priestoru suchej priekopy pod padacím mostom najskôr v 18. storočí. Zásyp priekopy je veľmi rozmanitý, vyskytujú sa v ňom početné zlomky z keramických nádob rôzneho druhu, kachlíc z kachľových pecí, našli sa taktiež fragmenty fajok a písacích potrieb, rôzne kovania, zlomky sklenených nádob, mince a pod.

Pri južnom krídle kaštieľa bola odkrytá odpadová nádrž. Tá pravdepodobne vznikla na mieste staršej stavby, ktorú zatiaľ nemožno identifikovať. Nádrž má obdĺžnikovitý pôdorys s kanálom na odvod odpadu, ktorý nadväzoval na šachtu vedenú v hmote obvodového muriva južnej steny kaštieľa. Staršie stavby pod neskoršou nádržou pravdepodobne pochádzajú ešte z predturzovskej fázy bytčianskeho hradu.

Archeologický výskum bude ďalej pokračovať. V doteraz otvorených ôsmich sondách sa archeológovia pokúšajú overiť niektoré historické údaje z listín a starých zobrazení. O nových zisteniach vás budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí, a v závere archeologického výskumu sa o výsledkoch všetkých troch sezón dozviete na prednáške, ktorá sa uskutoční v Sobášnom paláci koncom augusta, prípadne na začiatku septembra. O termíne konania vás budeme včas informovať.

Text: PhDr. Zuzana Staneková, archeologička Považského múzea

Murivá konštrukcií mostov v sonde 3
Murivá konštrukcií mostov v sonde 3

Odpadová nádrž v sonde 5

Odpadová nádrž v sonde 5

Časť misy s maľovaným výjavom vtákov

Časť misy s maľovaným výjavom vtákov

Fragmenty fajok

Fragmenty fajok

Medený prsteň s očkami

Medený prsteň s očkami

Písacie potreby – časti pier

Písacie potreby – časti pier

Renesančná kachlica

Renesančná kachlica

Zvieracia, zrejme psia evidenčná známka s textom Trencsén V. M. Bytcsei J. R. 190-7

Zvieracia, zrejme psia evidenčná známka s textom Trencsén V. M. Bytcsei J. R. 190-7

Scroll to Top