Archeologický výskum na hrade Zniev

Uplynulý piatok a sobotu realizovalo Považské múzeum (Zuzana Staneková) v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine (Marek Both) a obcou Kláštor pod Znievom (ktorá výdatne pomohla skupinkou dobrovoľníkov) archeologický výskum na hrade Zniev. Výskum pozostával z troch sond. Sonda I mala za úlohu vo vyhradenom priestore vyrovnať terén, aby sa získalo ďalšie miesto na ukladanie kameňa potrebného na (sanáciu) úpravu poškodených murív, ktorý v členitom teréne hradu nie je kde deponovať. Sonda II označuje polohu juhozápadnej obytnej miestnosti, do ktorej interiéru sa v minulosti zrútila časť západnej obvodovej steny. Tu bola odstránená časť sutinového závalu tak, aby bolo možné zdokumentovať spadnutý blok muriva, ktorý bude neskôr rozobratý a kameň z neho opätovne použitý na murovanie. Sonda III mala za úlohu nájsť a vyčistiť kompaktné murivo pod poškodenými stenami (kavernami) v obvodových múroch bašty a staršej budovy, aby sa na týchto vyčistených základoch mohli poškodené časti stien opätovne vymurovať, čím sa zamedzí ďalšiemu degradovaniu múrov.

S nadmorskou výškou 985 m je Zniev druhým najvyššie položeným hradom na Slovensku. Pozostáva z horného a dolného hradu, pričom horný je starší, vybudovaný už v prvej polovici 13. stor. Slúžil ako komitátny hrad, preto sa aj v 14. storočí nazýval Turčianskym hradom (castrum Turus). Až neskôr dostal pomenovanie Znievsky.

Dolný hrad je o niečo mladší a mal charakter palácovej, obytnej stavby, hoci disponoval aj obrannými prvkami.

Spomedzi významných vlastníkov možno spomenúť Mikuláša Kostku (1530) a Františka Révaia (1545), neskôr sa stal korisťou Bočkajovcov, Tökölyovcov a Rákociovcov. Posledná písomná správa, ktorá spomína ešte využívaný dolný hrad je z roku 1713.

Scroll to Top