Čo majú nové archeológovia v Bytči?

Tretia sezóna archeologického výskumu v Bytči pokračuje už tretí mesiac pod odborným dohľadom trojice archeológov z troch muzeálnych inštitúcií.

Počas tejto sezóny bolo otvorených osem sond, s celkovou rozlohou 48,70 m2. V nich boli objavené  tisícky nálezov, ktoré sú zaevidované pod 455 prírastkovými číslami. Dominujú zlomky keramických nádob a kachlíc, v menšej miere sa objavujú aj rôzne klince, zlomky sklenených okenných terčíkov, kameninové fľaše, zvieracie kosti, mince, fajky… Občas sa vyskytnú aj nálezy, ktoré pôsobia kuriózne. Na fotografiách pod článkom vám predstavíme výber niektorých z nich.

Turzov kaštieľ prekvapuje aj naďalej

Uplynulý týždeň bol objavený nález, ktorý archeológov zaskočil. Išlo o predmet z medenej zliatiny, z väčšej časti tvorený dutou rúrkou s kolmo na ňu vedeným otvorom pre osadenie iného predmetu, ktorý sa nezachoval. Na prvý pohľad išlo o nález, ktorý si nik netrúfol interpretovať.  Po pár hodinách sa však jeho pôvodnú funkciu podarilo identifikovať vďaka analógiám z Veľkej Británie. Ide o na Slovensku pomerne zriedkavý nález charakterizovaný ako vodovodný kohútik slúžiaci na výpust vody. Pôvodne bol osadený pravdepodobne v neznámej nádrži na vodu, ktorá mohla mať tvar sudu alebo inej nádoby a jeho úlohou bolo kontrolovať výtok vody. V kolmo vedenom otvore bol pôvodne umiestnený otočný uzáver, ventil, ktorého funkcia bola obdobná ako na súčasných vodovodných batériách v našich domácnostiach. Tento uzáver sa však nezachoval a len vďaka podobným nálezom zo zahraničia si možno predstaviť vzhľad tohto zariadenia vo svojej funkčnej podobe. Spomedzi spomínaných analogických predmetov objavených v minulosti vo Veľkej Británii sú mu podobné najmä predmety z New Forest, Ashfordu, Middletonu či Sommersetu. Nálezu z Bytče zodpovedajú vzhľadom i vypracovaním, avšak menej už rozmermi. Kým predmety z Británie majú dĺžku okolo 120 mm, nález z Bytče je výrazne dlhší (192 mm). Pokiaľ ide o datovanie, možno sa taktiež oprieť o nálezy z Británie, ktoré odborníci zaradili do rozmedzia rokov 1400 – 1700. Do tohto obdobia spadajú aj črepy z nádob a zlomky keramických kachlíc, nájdené v rovnakej vrstve ako bytčiansky kohútik, dokonca môžu datovanie predmetu upresniť, keďže majú včasnonovoveký charakter druhej polovice 16. storočia.

Rozmery: dĺžka 192 mm, max. šírka  38 mm, priemer výpustu 10 mm, hmotnosť 126,5 g

 

Zuzana Staneková (Považské múzeum)

Danka Majerčíková (Kysucké múzeum)

Marek Both (SNM v Martine – Etnografické múzeum)

 

Hrot kovového atramentového pera
Zvieracia registračná známka z obdobia monarchie
Prsteň s nápisom IHS
Počítacie žetóny
Medený špendlík
Porcelánový servis pre bábiky
Zlomok kachlice s tvárou bradatého muža
Minca používaná ako medailón (strieborný Duarius 1703)
Medená rukoväť štetca
Porcelánový štítok k vešiaku na utierky s nápisom Glässertuch v švabachu
Vodovodné kohútiky
Scroll to Top