Myrikovka nemecká je zbierkovým predmetom mesiaca jún

Atraktívny sivozelený krík so šupinovitými listami a  s dlhými strapcami slaboružových kvetov, ktorý nájdete rásť len pri našich najzachovalejších divokých riekach a potokoch. To je myrikovka nemecká. Vzácna a miznúca a preto zaradená medzi chránené dreviny našej flóry. V Červenom zozname rastlín Slovenska jej patrí status zraniteľného druhu. Spôsobili to jej vyhranené preferencie k stanovišťu, kde žije. Nedokáže konkurovať iným drevinám,  neznáša akékoľvek zatienenie. Rastie len na nízkych štrkovitých naplaveninách  horských riek. Dobre znáša zaplavenie aj prekrytie pieskom, ale regulačné zásahy do vodných tokov, ťažba štrkov alebo zanesenie hlinou spôsobia jej úhyn. V minulosti bolo bežné, že sa na neregulovaných riekach tvorili prirodzené nezarastené štrkové lavice, miesta jej jediného výskytu. V súčasnosti na Slovensku rastie len v niekoľkých povodiach, najmä na severe a východe Slovenska. Nájdete ju na brehoch rieky Poprad, Belá, Topľa, Torysa a Ondava. Dorastá do veľkosti 1,5 až 2 metre a jej neveľké biele kvety sa otvárajú od júna do augusta.

V širšom okolí Žiliny v minulosti rástla v koryte Rajčianky, Varínky, Lesnianky a v Kurskom potoku. V celom priestore Žilinskej kotliny však vymizla, jej výskyt nie je v súčasnom období potvrdený.

V Považskom múzeu máme dokladované herbárové položky z rokov 1980 a 1981  z Kurského potoka a z rokov 1997 a 2002 z brehov Lesnianky. Tieto zbery predstavujeme v rámci Zbierkového predmetu mesiaca.

Zbierkový fond Považského múzea zahŕňa vyše 156 000 predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré múzeum uchováva, ochraňuje, odborne spracováva a používa na výstavné a iné prezentačné účely. Fond je rozdelený podľa zamerania na časti: história, doprava, archeológia, etnológia, drotárstvo, geológia, zoológia a botanika.

Fond botaniky eviduje v herbári vyše 17 000 položiek nižších a vyšších rastlín, ktoré dokumentujú flóru severozápadného Slovenska.

 

Text: Ing. Květa Kicková

Foto: https://www.infoflora.ch/en/flora/myricaria-germanica.html

https://botany.cz/cs/myricaria-germanica/

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Scroll to Top