Navždy nás opustila bývalá kolegyňa Paulína Sládková

Považské múzeum so zármutkom oznamuje, že v piatok 24. 11. 2023 spomedzi svojich najbližších navždy odišla Paulína Sládková, rod. Fujdiaková.

Paulína pracovala v Považskom múzeu ako fotografka od roku 1992 do roku 2002. Budeme na ňu spomínať s láskou a úctou.

Pohreb sa uskutoční v stredu 29. 11. 2023 o 13.00 hod. vo Farskom kostole sv. Jána Bosca (saleziáni).

Nech odpočíva v pokoji.

Scroll to Top