Poklad kováčskych nástrojov z Vršatského Podhradia je zbierkovým predmetom mesiaca júl

Vršatské Podhradie leží v Bielych Karpatoch na úpätí Vršatských bradiel. Najstaršie osídlenie dokladajú pamiatky lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej, a tiež nálezy púchovskej kultúry z neskorolaténskeho obdobia. Neskôr sa tu usídlili Slovania. Na pomerne rozľahlej ploche slovanského sídliska sa našlo množstvo fragmentov slovanskej keramiky zdobenej typickou vlnovkou a dva mlecie kamene.

K najzaujímavejším a unikátnym nálezom patrí poklad kováčskych nástrojov a výrobkov zo železa. Prvá časť predmetov bola objavená pri úpravách terénu a výstavbe rekreačného strediska Strojárskych a metalurgických závodov v marci 1965. Pri vyhlbovaní kanalizačnej ryhy buldozér vyhrnul dve sekery, štyri kováčske kliešte, styk, nákovu, obojručný nôž, dve dláta, fragment sekery, nákovu s priebojníkom a vyťahovačom drôtu, čerieslo, malú symetrickú radlicu, motyku, klčovnicu. Na základe tohto nálezu sa v auguste 1965 uskutočnil zisťovací výskum, pričom sa objavili ďalšie artefakty pochádzajúce z tohto hromadného nálezu: sekera, obojručný nôž, krátka kosa a čiastočne spracovaná sekerovitá hrivna. Objavené predmety boli podrobené metalografickému rozboru, ktorý preukázal niektoré technologické postupy používané pri ich výrobe vo veľkomoravskom období. Napríklad navarovanie tvrdšej na uhlík bohatej časti železa na funkčnú časť nástroja, vykovanie sekery z niekoľkých plátov po zohriatí na vysokú teplotu a následné prudké ochladenie. Niektoré menšie predmety boli dokované pri nízkych teplotách. Oba súbory artefaktov nepochybne tvoril jeden celok. Na mieste nálezu boli objavené aj pozostatky objektu, pravdepodobne kováčskej dielne.

Celý hromadný nález je súčasťou zbierkového fondu Považského múzea a môžeme ho datovať na koniec 9. a začiatok 10. storočia.

O význame depotu kováčskych nástrojov z Vršatského Podhradia svedčí tiež jeho zaradenie a prezentácia v rámci prestížnej medzinárodnej putovnej výstavy Velká Morava a počátky křesťanství, na ktorej spolupracovalo aj Považské múzeum. Unikátne exponáty z veľkomoravského obdobia, ktoré boli objavené počas archeologických výskumov v Čechách, na Morave, Slovensku, Rakúsku a Poľsku boli vystavené v Brne, Prahe a Bratislave, počas trvania výstavy v rokoch 2014 a 2015.

Zbierkový predmet mesiaca môžete vidieť v infopulte Budatínskeho hradu v čase otváracích hodín.

Text: Mgr. Andrea Slaná, PhD.

Scroll to Top