Slovensko v štátnej symbolike

Štátne symboly sú, spolu s ústavou, jedným zo základných pilierov štátnosti. Štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna zhmotňujú samotnú identitu štátu, preto sa na nich viaže osobitná úcta a právna ochrana. Aj štátne symboly Slovenskej republiky sú, vzhľadom na ich zásadný význam pre štát, kodifikované priamo Ústavou Slovenskej republiky. Bola prijatá  a slávnostne podpísaná 1. septembra 1992 na Bratislavskom hrade.  30-ročné výročie tejto významnej udalosti sa v roku 2022 stalo tiež príležitosťou na pripomenutie si pôvodu a vývoja našej štátnej symboliky formou rozsiahlej výstavy Slovensko v štátnej symbolike. Bola inštalovaná na Bratislavskom hrade a neskôr vo viacerých mestách na Slovensku.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči v spolupráci s Považským múzeom sprístupní túto jedinečnú výstavu aj v Sobášnom paláci v Bytči.

Putovná výstava Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dokumentuje pôvod a vývoj štátneho znaku SR od najstarších čias do súčasnosti. Na jednom mieste prináša viac ako 800 vzácnych, na Slovensku po prvýkrát vystavovaných obrazových a textových exponátov, vyobrazení heraldických archívnych dokumentov a muzeálnych prameňov viažucich sa k našej štátnej symbolike. Dokumentujú zložitú, 1 100 rokov trvajúcu cestu, pokiaľ sa z byzantského cirkevného a uhorského panovníckeho symbolu stal symbol územia dnešného Slovenska. Od roku 1918 sa tento, vtedy už  medzinárodne rešpektovaný znak Slovenska, stal súčasťou štátneho znaku Československa, od roku 1993 je dvojitý kríž na trojvrší štátnym znakom samostatnej Slovenskej republiky a hlavným znamením na jej vlajke.

Autorom výstavy je herold Slovenska, renomovaný heraldik, archivár, historik a spolutvorca štátneho znaku Slovenskej republiky PhDr. Ladislav Vrtel.

Prehliadka výstavy návštevníka presvedčí o tom, že pôvod a zložitý vývoj slovenského znaku predstavuje mimoriadne zaujímavý, miestami až vzrušujúci príbeh.

Slávnostné otvorenie výstavy Slovensko v štátnej symbolike sa uskutoční v utorok 11. 7. o 10.00, výstava je pre návštevníkov prístupná do 24. 8.

Plagát v plnej veľkosti TU

 

Scroll to Top