Navždy nás opustila bývalá kolegyňa Viktoria Urbanová

V nedeľu 14. 1. 2024 nás vo veku 77 rokov navždy opustila naša bývalá kolegyňa RNDr. Viktoria Urbanová, CSc.  V Považskom múzeu pracovala ako botanička neuveriteľných 45 rokov, od roku 1969 do roku 2015.

Jej pracovný život bol nesmierne naplnený. Svedčí o tom 15 tisíc položiek nižších a vyšších rastlín, ktoré nazbierala alebo získala do múzejného herbára.  Od roku 1974 do roku 2011 prezentovala svoje odborné znalosti a cit pre krásu na 22 autorských botanických výstavách alebo prírodovedných expozíciách. V rokoch  1999 – 2009 organizovala napríklad populárne podujatie  „Huby naše hobby“ – hubársku poradňu spojenú s besedami a výstavou čerstvých húb. Počas svojho pôsobenia realizovala 42 terénnych výskumov a inventarizácií flóry. Išlo o výskum rastlinných spoločenstiev maloplošných chránených území , ale viaceré aplikované výskumy uskutočnila aj v okolitých  veľkoplošných chránených územiach. Viktória Urbanová publikovala 81 odborných a vedeckých prác a príspevkov do recenzovaných zborníkov, monografií a popularizačných článkov o rastlinstve severozápadného Slovenska. Vďaka jej systematickej práci môžeme lepšie poznať a chrániť naše prírodné dedičstvo.

S jej odchodom sme stratili vzácneho človeka, dlhoročnú skúsenú múzejníčku a spravodlivú vedúcu, ktorá svoju prácu milovala a venovala jej všetok svoj talent, úsilie a pozornosť.  Jednoducho bola jej poslaním, čo dokazuje obsiahly zoznam zrealizovaných výstav, prednášok, botanických výskumov a zbierok v herbári múzea.

Budú nám veľmi chýbať spoločné rozhovory, jej energická optimistická povaha, rozhodnosť a nadhľad!

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v pondelok 22. januára 2024 o 12.00 v Dome smútku na Starom cintoríne v Žiline.

Scroll to Top