745_4574 – kópia

Dňa 14. 9. 2018 (piatok) bude v čase od 15.00 do 17.00 hod. uzávera dopravy v obci Čičmany z dôvodu prejazdu účastníkov medzinárodných cyklistických pretekov. Uvedená akcia môže skomplikovať prístup do objektov Považského múzea v Čičmanoch. 

V rázovitej obci Čičmany, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, spravuje Považské múzeum dve drevenice – Radenov dom a Dom č. 42. V oboch sa nachádzajú expozície sprítomňujúce život našich predkov, ktorý mal v Čičmanoch svoje jedinečné špecifiká neopakovateľné nikde vo svete.


 •  Kontakt

  local_post_office
   OĽA Čičmany, Čičmany 137, 01315 pošta Rajecká Lesná
   
   
   
   
  phone
  +421 918 187 683
   
   
  contact_mail


  Čo uvidíte

  Dom č. 42: stála expozícia Bývanie společníkov

  Expozícia zachytáva bývanie vo forme veľkorodiny, ktoré bolo pre Čičmany typické do začiatku 20. storočia. Moderná expozícia je vytvorená formou diorámy – keď návštevník vstúpi do objektu, akoby sa práve život zastavil.

  • 565
  • 566
  • 564

  • IMG_7247 – kópia
  • IMG_7260 – kópia
  • IMG_7254 – kópia
  • IMG_9516 – kópia

  Radenov dom: Expozícia Čičmany, Čičmany, chimárna dedina

  Expozícia v Radenovom dome prezentuje všetky životné etapy, zvyky, pracovné činnosti, zamestnania, obživu, čičmiansku architektúru a rovnako odevy a textil.


  Otváracie hodiny

  pondelok

  jún – august: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
  vstupy o 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  september – máj: zatvorené

  utorok

  9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
  vstupy o 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  streda

  9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
  vstupy o 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  štvrtok

  9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
  vstupy o 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  piatok

  9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
  vstupy o 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

  sobota

  8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
  vstupy o 8.00, 830, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.

  nedeľa

  8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
  vstupy o 8.00, 830, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00.


  Vstupné

  • základné: 2,00 € / os.
  • zľavnené: 1,30 € / os.
   (dieťa od 6 do 15 rokov, študent, dôchodca, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, vojnový veterán)
  • dieťa v materskej škole (skupinový zájazd): 0,50 € / os.
  • rodinné: 5,30 €
   (2 rodičia a 2 deti od 6 do 15 rokov)
  • dieťa do 6 rokov (mimo skupinového zájazdu), sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia novinárskeho preukazu: zadarmo
  • pedagogický dozor/vedúci zájazdov nad 15 osôb: 1 osoba zadarmo
  • skupina dospelých nad 20 osôb: zľava 10 % zo základného vstupného
  • Iné zľavy neuznávame.
  • Vstupné mimo otváracích hodín: príplatok 100 % (vstup možný len na základe objednávky a len pre skupiny nad 10 osôb).


  Neprehliadnite

  wifi
  local_parking
   
   
   

  Maximálny počet návštevníkov v priestore expozície je 25. 
  Prehliadka trvá 30 – 45 minút. 
  Návštevníci sú povinní riadiť sa Návštevným poriadkom
  Organizovaným zájazdom odporúčame vopred sa ohlásiť na vyššie uvedené tel. číslo. 
  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nemusí byť v rezervovanom termíne umožnená.


  História Čičmian

  Čičmany sú rázovitou obcou, ležiacou v nadmorskej výške 655 m v Strážovských vrchoch pri prameňoch rieky Rajčianky. Prvá historická zmienka o obci pochádza z roku 1272. V minulosti bolo základným zdrojom obživy obyvateľstva poľnohospodárstvo, doplnené chovom dobytka a oviec. Pre nepriaznivé hospodársko-spoločenské podmienky vznikol celý rad doplnkových zamestnaní. Čičmanci pracovali ako lesní robotníci či sklenári. Po prvej svetovej vojne predávali po domoch galantériu a súkenné papuče. Niektorí odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce do Francúzska, Rakúska, Nemecka, Spojených štátov amerických a Kanady, kde sa mnohí usadili natrvalo. Po druhej svetovej vojne obyvatelia odchádzali do okolitých miest, kde sa zamestnali v priemyselných podnikoch. Do obce sa vracali len na víkendy a o domy sa starali ako o rodinnú pamiatku. V rokoch 1907 a 1921 postihli obec veľké požiare. Nové vybudované domy boli postavené ako pôvodné – drevené. Ornamentálna výzdoba domov má korene vo funkčnej ochrane dreva vápenným náterom pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi. Do dnešnej podoby sa rozvinula po roku 1921. Motívy ornamentov na domoch sú inšpirované ornamentom tunajšej výšivky.

  Komplex ľudovej architektúry v Čičmanoch bol v roku 1977 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu.

  Do začiatku 20. storočia sa v Čičmanoch zachovala archaická forma rodiny – veľkorodina. V jednotlivých domoch, gazdovstvách, bývali pod jednou strechou a spoločne gazdovali gazda s gazdinou, ich ženatí synovia a nevesty s deťmi. Majetok rodiny bol spoločný.

  Veľkú časť izby, jediného vykurovaného priestoru v dome, zaberala hlinená pec s dvoma – troma planúcimi ohniskami. Vnútorné zariadenie izby bolo jednoduché – lavice okolo stien, police na riady, stôl a posteľ. Mladé rodiny spávali v komôrkach v hornej časti poschodového domu. Komory boli tmavé, nevykurované miestnosti s jedným lôžkom a maľovanou truhlou, v ktorej mala nevesta uložený svoj osobný majetok.

  Čičmany sú známe aj ľudovým odevom, v ktorom prevláda biela farba pôvodne domácky vyrábaného textilného materiálu – ľanového plátna a súkna. Odev je bohato zdobený výšivkou, čipkami a aplikáciou vlnených šnúr. Farebnosť výšivky využíva najmä odtiene bielej, žltej, oranžovej a okrovej farby. Po prvej svetovej vojne sa začali používať priemyselne vyrábané odevné materiály.

  V súčasnosti si ľudový odev obliekajú muži, ženy aj deti pri sviatočných príležitostiach.

  Zaujímavé sú aj zvyky, ktoré obyvatelia Čičmian vykonávali pri príležitosti narodenia, svadby a úmrtia. Zvyky výročného zvykoslovia sú sústredené do zimného obdobia, keď je na gazdovstve relatívny pokoj.

  Ženy až do polovice 20. storočia rodili doma. Po narodení bolo zvykom dieťa položiť na kožuch, aby malo vlnité vlasy. Chlapcovi dali do ruky kliešte a kladivo, aby sa naučil sklenárskej robote, knihu a pero, aby sa ľahko naučil čítať a písať. Dievčatku do prvého kúpeľa vložili ihlu, aby bolo šikovné vo vyšívaní. Dieťa okúpali v drevenom korýtku zhotovenom špeciálne na tento účel.

  Významným medzníkom v živote mladých ľudí bola svadba. Mnohé zvyky mali zabezpečiť zdravie, šťastie a plodnosť mladého páru. Veľkú pozornosť vzbudzovalo veno nevesty, ktoré sa slávnostne prevážalo z nevestinho do ženíchovho domu.

  Ukončenie ľudského života smrťou bolo v minulosti prijímané pozostalými ako zákonitý jav. V dome zomierajúceho zastavili hodiny, zakryli zrkadlo, otvorili okno aby duša mohla opustiť obytný priestor a na klátiku dreva zapálili sviečku. Mužom dávali do truhly palicu, fajku, mešec na tabak, vreckovku a mincu. Ženám dávali modlitebnú knižku a ruženec. Pohrebu sa zúčastňovala celá dedinská societa.

  Najobľúbenejšími výročnými zvykmi boli zvyky predvianočného a vianočného obdobia. Keďže na gazdovstvách bol pokoj, mládež  aj dospelí sa mohli venovať obchôdzkovým hrám, ktoré boli najznámejšie na Barboru, Luciu a Mikuláša. Zavŕšením obchôdzkového cyklu v zimnom zvykoslovnom období boli fašiangy, pre ktoré je tu charakteristická maska Turoňa.

  Považské múzeum v Žiline zriadilo v Čičmanoch prvú muzeálnu expozíciu v jednoposchodovom ľudovom objekte v tzv. Radenovom dome v roku 1967, kde predstavilo zamestnania, ľudový odev a ľudové umenie obyvateľov Čičmian. V roku 1987 sprístupnilo verejnosti dom č. 42, kde je prezentované bývanie z dvadsiatych rokov 20. storočia. Ľudová kultúra obyvateľov Čičmian tak stále zaujíma jedinečné postavenie v rámci celého Slovenska.