Deň otvorených dverí knižnice Považského múzea v Žiline

Po úspešnej akcii pod názvom Otvorený týždeň Knižnice Považského múzea v Žiline, do ktorého sa múzeum prvýkrát zapojilo počas Týždňa slovenských knižníc v marci 2010, bude v stredu 24. novembra 2010 opätovne prebiehať Deň otvorených dverí knižnice s viacerými bonusmi.

Toto podujatie sa nám ukázalo ako vydarené a veľmi prospešné. Potešil nás záujem nielen odbornej verejnosti, ale aj študentov stredných a vysokých  škôl, ktorí môžu potenciál knižnice múzea využiť  pri ďalšom svojom štúdiu. Zároveň to bola  príležitosť, ako dostať do povedomia verejnosti skutočnosť, že  sa v Žiline nachádza špeciálna odborná knižnica, s rozsiahlym fondom spoločenskovednej a  prírodovednej literatúry. Nezanedbateľné  sú tiež publikácie z regionálnej histórie, etnografie a histórie drotárstva a remesiel,“ upozornila Janka Sakalová, knihovníčka Považského múzea v Žiline.

V predposlednú novembrovú stredu  sa záujemcovia môžu podrobnejšie oboznámiť  s fondom knižnice, naučiť sa vyhľadávať informácie v katalógu, ktorý je pre verejnosť k dispozícii nielen v knižnici, ale aj na webovej stránke múzea.  Veľký záujem je najmä o Vlastivedné zborníky Považia, ktoré vychádzajú  v rámci edičnej činnosti múzea. V tomto roku vyšlo v poradí už jeho  24. číslo. Svoju históriu v roku 2009 začal prvý raz písať aj Spravodaj Považského múzea.  Onedlho obohatia fond knižnice ďalšie tituly týkajúce sa  histórie drotárstva. Všetky publikácie vydané múzeom si záujemcovia môžu zakúpiť priamo v knižnici, resp. objednať na mailovej adrese knižnice. Počas Dňa otvorených dverí Knižnice Považského múzea v Žiline bude pre širokú verejnosť pripravená špeciálna akcia. Po zaregistrovaní sa v knižnici, dostane každý nový čitateľ publikáciu z edičnej činnosti múzea podľa vlastného výberu zadarmo a zároveň si môže pozrieť aktuálnu výstavu o historických pohľadniciach slovenských železníc  v priestoroch Areálu Budatínskeho hradu tiež zadarmo.

Organizátorom Dňa otvorených dverí je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top