Barokové umenie na žilinskej radnici

Miesto: Radnica mesta Žilina
Dátum: od 01. 11. 2011 do odvolania
Čas: 09.00 – 15.00 hod.

V roku 2010 Považské múzeum v Žiline sprístupnilo verejnosti v areáli Budatínskeho hradu výstavu o barokovom umení žilinského regiónu. Výstavu pod názvom Z baroka – obraz, hudba, text, ktorá prezentovala barokové výtvarné umenie sakrálneho i profánneho charakteru, barokovú hudbu a literatúru , navštívilo počas minulého leta viac ako dvetisíc návštevníkov. V spolupráci s Mestom Žilina je výstava o baroku opätovne od 1. novembra 2011 prístupná návštevníkom žilinskej Radnice.

„Žilina patrila k centrám barokovej kultúry na Slovensku. Architektúru  prezentujú najmä cirkevné stavby ako napríklad socha Immaculaty, ktorá bola postavená v roku 1738 na počesť ukončenia rekatolizácie v meste, ďalej tu patrí Kostol sv. Barbory a Kostol obrátenia sv. Pavla. Predstaviteľmi barokovej hudby boli známi františkánski skladatelia  ako Juraj Zrunek, Edmund Pascha či Adam Marmankovič. Vďaka Dadanovej tlačiarni prekvitala v Žiline knižná kultúra. V meste pôsobili aj významní literáti. Evanjelický kazateľ Daniel Krman, autor náboženských textov, básní, polemík a mnohých prekladov. Taktiež to boli františkánski kňazi Hugolín Gavlovič a Vojtech Gazda, ktorí majú nezastupiteľné miesto v slovenskej barokovej literatúre, “povedal Michal Jurecký, autor výstavy a historik Považského múzea v Žiline.

Medzi zaujímavé vystavené exponáty patrí obraz  Vanitas – Márnosť, od neznámeho autora, ktorý zastupuje svetskú maľbu. Naopak olejomaľba svätého  Vendelína je  ukážkou cirkevnej maľby 18. storočia na Slovensku. Barokové sochárstvo a rezbárstvo je zastúpené drobnými okrídlenými hlavičkami putti, anjelom svetlonosom, ďalej drevenými, zlátenými, polychrómovanými, vyrezávanými svietnikmi s bohatou dekoratívnou výzdobou.

Barokovému obdobiu v Žiline bol v poslednom období v Považskom múzeu v Žiline venovaný aj výskum o Kostole sv. Barbory. Jeho  nové zaujímavé závery budú publikované vo Vlastivednom zborníku Považia, ktorý bude vydaný koncom tohto roku.

Výstava je prístupná na Radnici mesta Žilina v pracovné dni od 9.00 do 15.00 hod. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top