Orchester slovenských výtvarníkov v Budatíne

Dátum: 16. 11. 2011 – 12.2.2012
Miesto: Areál hradu Budatín

Jedinečnou farebnou hrou na husle sa dá nazvať výstava maľovaných husličiek a projekt umeleckej agentúry Folk Slovakia, ktorý už päť rokov putuje po kultúrnych zariadeniach Slovenska i  Európy. Dvadsiatou ôsmou zástavkou prezentácie výstavy pod názvom Na husličkách maľované je areál Budatínskeho hradu. Viac ako stoosemdesiat profesionálnych slovenských výtvarníkov vdýchlo nefunkčným husličkám novú dušu a oživilo ich farbami, nápadmi, no najmä svojím rukopisom. Tak vytvorili jedinečnú zbierku huslí, ktoré sa na jednej strane od seba odlišujú bohatou pestrosťou individuálneho autorského prejavu a na druhej strane ich vzájomne spája jednotný  tvar huslí. Tie sa  v rukách umelcov stávajú základným artefaktom projektu.

Každý z autorov ponúka svojimi husličkami  výrazovú variabilitu názorových orientácií a trendov ako aj bohatú rôznorodosť foriem, štýlu, vyzretosti a invencie. Stretli sa tu  výrazné osobnosti výtvarného umenia z rôznych regiónov Slovenska, ale aj generácie a celé rodiny výtvarníkov sprítomňujúce žánrovú odlišnosť v maľbe, kresbe, grafike, dizajne, úžitkovom umení aj sochy. Cieľom putovných výstav Na husličkách maľované je ukázať verejnosti originalitu rôznorodosti výtvarného prejavu a  zároveň spoznať výtvarníkov svojho regiónu, ale aj  významné osobnosti slovenského výtvarného umenia,“ povedala Beáta Pachingerová, autorka projektu.

Výstava v Žiline je koncipovaná s dôrazom na prezentáciu výtvarníkov žilinského kraja a jeho rodákov, ktorí sa do projektu zapojili. Návštevníci môžu obdivovať umelecké diela autorov ako Laco Berger, Robo Brun, Igor Cvacho, Juraj Čutek, Zuzana Hložníková, Robo Hromec, rodina Krajčovcov(Daniela st. a ml. a Milan), Ferko Kráľ- in zuje (nedokončené), Stano Lajda a Rudolf Sikora. Korene v žilinskom regióne majú aj známi výtvarní umelci ako Vladimír Kompánek (in memoriam) z blízkeho Rajca alebo Zdeno Horecký z Bytčice. Kysuce sa môžu na výstave popýšiť svojimi rodákmi ako Ondrej Zimka, Miro Cipár, Peter Galvánek, či Pavol Muška a Anna Galková. Orava prezentuje svojich rodákov ako sú Ignác Kolčák (in memoriam), Karin Kolčáková a Miroslav Knap .

„„Projekt Na husličkách maľované považujem za vydarenú a výbornú prezentáciu súčasného slovenského umenia. Spojenie výtvarného umenia a ľudovej hudby, reprezentovanej drevenými husličkami je nekonvenčný nápad. Z tohto dôvodu som rád som prijal pozvanie  zúčastniť sa projektu  a takto prezentovať svoje dielko spolu s desiatkami ďalších slovenských výtvarných umelcov v rade európskych metropol,“ uviedol Igor Cvacho, žilinský výtvarník a dizajnér.

„ V tejto zbierke  sa podpísala silná individualita a osobnosť každého výtvarníka, či už v klasickom, štýlovom, trojrozmernom či v nadčasovom ponímaní, výraze alebo v prejave. Technika a námet každého výtvarníka sú nielen ľubovoľné, ale práve výrazne individuálne, a tak má každý návštevník možnosť vybrať si to, čo sa mu páči podľa svojho vkusu.  Všetci umelci rešpektujú spoločný podkladový materiál v  tvare husličiek, ktorý je symbolom ich jednoty, spolupatričnosti a tradície, a tak sa im podarilo vytvoriť model jednotnej diverzity.“ dodala na záver Beáta Pachingerová.

Orchester slovenských výtvarníkov výstavy Na husličkách maľované bude „znieť“ vo výstavnej sieni  areálu Budatínskeho hradu až do 12. februára 2012, na ktorú Vás srdečne pozýva organizátor výstavy Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo kultúry SR.

Scroll to Top