Jedinečná výstava o našich najväčších šelmách


Miesto: Areál hradu Budatín
Dátum a čas: 21. 2. – 23. 3. 2012, ut – ne od 9.00 do 16.00 hod.

Našim najväčším šelmám – rysovi, vlkovi a medveďovi bude venovaná výstava, ktorú vo výstavnej miestnosti Areálu Budatínskeho hradu v Žiline pripravili Základná organizácia Českého svazu ochránců přírody Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, Správou CHKO Beskydy a Považské múzeum v Žiline. Výstava pod názvom Veľké šelmy – rys, vlk a medveď v Českej a Slovenskej republike na dvadsiatich paneloch predstaví Chránenú krajinnú oblasť Beskydy ako európsky významnú lokalitu a ako jediné pohorie v Českej republike, kde sa prirodzene spomínané veľké šelmy vyskytujú. Prevažná časť výstavy obsahuje podrobné informácie zo života rysov, vlkov a medveďov, o ich rozšírení, bionómii, pobytových znakoch v teréne, ako aj o ich ochrane a tiež o vzťahoch s človekom na teritoriálnom území Českej a Slovenskej republiky,“ povedal František Šulgan, geológ a profesionálny ochranca prírody zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm.

Súčasťou výstavy sú aj sadrové odliatky stôp, dermoplastické a kostrové preparáty veľkých šeliem zo zoologického zbierkového fondu Považského múzea v Žiline, ktoré si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku. „Návštevníci výstavy budú mať ojedinelú príležitosť vidieť pohromade v tom istom čase a priestore trojrozmerné preparáty našich troch druhov veľkých mäsožravcov, čo sa v prírode nepošťastí ani tomu najtrpezlivejšiemu pozorovateľovi. Dôverne a zblízka sa môžu oboznámiť s ich morfológiou, tvarovými a veľkostnými pomermi. Anatomické osobitosti a detailnú štruktúru zas priblížia vystavené lebky týchto mäsožravcov,“ dodal Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline.

Väčšina vystavených lebiek zohrala významnú úlohu vo výskume rysa, vlka a medveďa na Slovensku a zapísala sa svojím spôsobom do dejín európskej taxonómie. Doktor Stollmann, nestor komplexných prírodovedných výskumov v Západných Karpatoch a zakladateľ rozsiahlej kolekcie stavovcov v zbierkach Považského múzea v Žiline, prispel na základe dlhoročného výskumu lebiek rysa ostrovida k jeho popísaniu ako samostatného karpatského poddruhu.

Význam výstavy je v dnešnom svete nenávratne miznúcej „divočiny“ o to väčší, že Západné Karpaty predstavujú v rámci Európy jedno z posledných útočísk ich pôvodného výskytu, kde sa ich populácie prirodzene rozmnožujú. „ Výstava apeluje tiež na zvýšenú potrebu komplexnej ochrany posledných zvyškov ich životného prostredia. Okrem iného bude doplnená pútavými prednáškami pre deti, mládež i širokú verejnosť,“ uzavrel Ladislav Hlôška.

Výstava Veľké šelmy – rys, vlk a medveď v Českej a Slovenskej republike bude prístupná verejnosti od 21. februára do 23. marca 2012 vo výstavnej miestnosti areálu Budatínskeho hradu. Organizátorom výstavy je Základná organizácia Českého svazu ochránců přírody Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, Správou CHKO Beskydy , Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top