Po stopách Jánošíkovho pokladu

Jánošíkove dni plagát webPovažské múzeum v Žiline sa aktívne podieľa na programe Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej (25. – 27. 7. 2014) interaktívnym podujatím pre deti Po stopách Jánošíkovho pokladu, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. júla pred expozíciou Jánošík a Terchová v čase od 10.00 hodiny. Spolu s našimi účastníkmi budeme pred budovou našej expozície hľadať poklad vďaka množstvu indícií a kvízov, raziť dukát s jánošíkovskou tematikou, chýbať nebude hudobný facepainting, teda maľovanie hudobných motívov na tvár, zapletanie jánošíkovských vrkočov či kriedokresba (tematické kreslenie). V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie PMZA presunie do priestorov kinosály.

Aktuálne je v našej expozícii nainštalovaná výstava prispôsobená línii Jánošíkových dní a zaradeniu terchovskej muziky do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Na výstave si môžu návštevníci pozrieť tradičné terchovské hudobné nástroje – basičky, jánošíkovské husle, píšťalky, zvonce, fujary…

výstava v Terchovej - júl 2014Výstava zameraná na terchovskú muziku.

 

Expozícia Jánošík a Terchová je venovaná legendárnemu ľudovému hrdinovi a jeho rodisku. Rozsiahla expozícia je rozdelená do niekoľkých tematických celkov, podávajúcich ucelený obraz o histórii a národopise obce Terchová, jej jadrom je však Juraj Jánošík ako historická aj legendárna osobnosť.

Scroll to Top