Súťažíme o Knihu Horného Považia

kohutPovažské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa tento rok piatimi publikáciami prihlásilo do 8. ročníka čitateľskej súťaže o Knihu Horného Považia vyhlasovanej Krajskou knižnicou v Žiline. „Do aktuálneho ročníka súťaže sme nominovali publikácie Budatínsky park, Kohútik jarabý, Premeny ´13, Remeslá a Sobášny palác v Bytči. Som rád, že naši odborní pracovníci prinášajú na knižný trh opäť zaujímavé a informačne hodnotné publikácie,“ uviedol riaditeľ Považského múzea v Žiline Ladislav Cimerák.

O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie je možné realizovať v čase od 1. marca do 14. apríla 2014. Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnom týždenníku, na web stránke knižnice http://www.krajskakniznicazilina.sk/ alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici a na jej pobočkách. Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra). Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách. Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom alebo faxom.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2014.

Viac info na: pravidlá súťaže

Zoznam publikácií Považského múzea v Žiline:

remeslaMichal Jurecký, Eva Brezániová

Remeslá

(odborná literatúra)

Kniha Remeslá je ďalšou z radu rodinných publikácií Považského múzea v Žiline. Výber remesiel, ktorým sa venuje táto knižka je spojený s remeslami, ktoré máme možnosť dokumentovať v Považskom múzeu v Žiline, a okrem toho ide o remeslá, ktoré viažu na seba ďalšiu výrobu ako napr. uhliarstvo, kováčstvo, dechtárstvo ale aj mäsiarstvo, garbiarstvo, krajčírstvo.

 

premeny_2013Zostavovateľka Katarína Hallonová

Premeny drôtu ´13

(odborná literatúra)

Výstava Premeny drôtu ´13 bola súčasťou dlhodobého projektu, ktorý v nadväznosti na drotársku tradíciu severozápadného Slovenska odkrýva výtvarný potenciál drôtu. Predstavili sa tu takmer tri stovky prác od sedemdesiatjeden autorov, z ktorých väčšina vznikla v období posledných troch rokov. Výstava sa konala v atraktívnom priestore Sobášneho paláca v Bytči a bola sprievodným podujatím Festival drotárstva 2013.

 

kohutikKatarína Hallonová

Kohútik jarabý

(odborná literatúra)

Výstavný katalóg predstavuje výtvarné artefakty päťdesiatich štyroch drotárskych majstrov vrátane členov klubu Džarek, ktorý pôsobí pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave. Základom kolekcie sú výsledky tvorivej dielne XX. ročníka stretnutia drotárskych majstrov. Katalóg je rozdelený do tematických celkov a fotografie jednotlivých diel dopĺňajú krátke literárne útvary venované téme kohúta.

 

palacMichal Jurecký

Sobášny palác v Bytči

(odborná literatúra)

Sobášny palác v Bytči patrí medzi najvýznamnejšie profánne renesančné stavby na našom území. Jeho výnimočnosť spočíva v pôvodnej funkcii – slúžil na svadobné obrady dcér jeho staviteľa a palatína Uhorska Juraja Turzu. Publikácia prevedie čitateľa dejinami rodu Turzovcov, dejinami paláca a oboznamuje s jeho architektúrou a obnovami ako pamiatkového objektu. Dopĺňa a rozširuje výklad ponúkaný lektormi pri návšteve paláca. Obsahuje množstvo historického a súčasného obrazového materiálu.

 

parkViktória Urbanová

Park pri Budatínskom hrade a jeho premeny

(odborná literatúra)

Park pri Budatínskom hrade je najstarším v Žiline a okolí, prežíval v rôznej podobe niekoľko storočí s väčšou či menšou starostlivosťou majiteľov hradu. Revitalizácia parku prebehla v rokoch 2009 – 2010 a dnes je predmetom zvýšeného záujmu verejnosti. Kniha lákavo ponúka súhrnné informácie o histórii a drevinách zastúpených v parku. Doplnená je o historické obrázky a nádherné fotografie parku od Anny Kucharčíkovej.

Scroll to Top