Botanické hry

Považské múzeum v Žiline pripravilo na mesiace september a október Botanické hry. Žiaci základných škôl majú možnosť počas nich pod vedením botaničky múzea bádať v okolí Budatínskeho hradu a na brehoch Váhu a Kysuce. Budú hľadať riešenie nastolenej úlohy a spoznávať prírodu zblízka. Pomáhať im budú prenosné mikroskopy s LCD monitorom, vreckové lupy, pracovné listy a botanička, prípadne sa zoznámia s aplikáciou pl@ntNet.

Tému, termín a presný čas je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom. Kontakt: Mgr. Petra Kubiková, tel.č.: 0917 868 538, kubikova@pmza.sk

Trvanie aktivity: podľa dohody 45 minút – 1,5 hodiny

Zameranie: základy ekológie a botanika v rámci vyučovania 4.- 6. ročníka ZŠ

Bližšie informácie k obsahu hodiny získate: Ing. Květa Kicková, kickova@pmza.sk

Informačný leták k aktivite nájdete TU

Scroll to Top