Fašiangy – prednáška

Audiovizuálna prednáška o tradíciách spojených s prechodom zimy k jari. Zaujímavé rozprávanie o fašiangoch spojené s výrobou fašiangových masiek. Ideálne spojenie odbornej prednášky s tvorivými dielňami.

Scroll to Top