Remeselné víkendy

Považské múzeum ponúka možnosť remeselníkom predávať svoje výrobky od 1. 6. 2021 na hrade Strečno a Budatínskom hrade. Predávať bude možné iba ručne vyrábané remeselné výrobky. Predajné miesto bude vopred určené, a to iba v drevených stánkoch poskytnutých múzeom (nie je možné si doniesť vlastný stánok). Predaj bude možný iba počas víkendov (sobota – nedeľa). Počet stánkov bude obmedzený. Pri veľkom počte záujemcov sa budú remeselníci striedať. Poradie bude určovať organizátor – Považské múzeum. Zoznam predajcov na konkrétny mesiac bude vypracovaný vopred a remeselníci budú kontaktovaní telefonicky alebo mailom.

Žiadosť o predaj remeselných výrobkov v areáli Budatínskeho hradu je možné podávať Mgr. Petre Labantovej mailom na adresu labantova@pmza.sk. Bližšie informácie aj na telefónnom čísle 0917 868 538.

Žiadosť o predaj remeselných výrobkov v areáli hradu Strečno je možné podávať Ing. Kataríne Repáňovej mailom na adresu repanova@pmza.sk. Bližšie informácie aj na telefónnom čísle 0917 404 564.

Zasielať žiadosti spolu s fotografiami výrobkov je možné do 26. 5. 2021.

Organizátor nenesie zodpovednosť za individuálny predaj remeselníkov (registračná pokladnica, živnosť, hygiena…).

Odoslaním prihlášky súhlasíte s podmienkami organizátora – Považského múzea. Prihláška automaticky neznamená účasť!

 

Organizátor si vyhradzuje právo na:

– zhodnotenie žiadosti

– výberu a odmietnutia predajcu / remeselníka (o rozhodnutí Vás budeme informovať)

– určiť termín predaja remeselníkovi

– výberu stánkového miesta pre každého predajcu

– vyberanie poplatku za prenájom stánku – 10 € / víkend (forma faktúry)

– určiť počet stánkov

– zrušiť predaj (iné podujatie…)

 

Požiadavky na predajcu:

– výrobok musí byť remeselná ručná práca

– rešpektovať požiadavky organizátora

– o neúčasti vopred informovať

– zaplatiť faktúru najneskôr tri vopred a poslať potvrdenie o úhrade, inak nebude predaj možný

– príchod na miesto je o 9.00 a je potrebné sa hlásiť u zamestnanca Považského múzea, prípadne u SBS služby

– predajca bude rešpektovať všetky aktuálne hygienické opatrenia spojené s COVID-19

 

Vítané, ale nie nutné:

– predajca by mal byť oblečený v kroji / dobovom oblečení (ľudový odev)

– predajca by mal predvádzať remeslo priamo na mieste

 

Scroll to Top