Budatínsky rínok

Remeselný jarmok, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne, divadlo a mnoho ďalších aktivít čaká návštevníkov na Budatínskom rínku. Obľúbené podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna v areáli Budatínskeho hradu sa bude konať v sobotu 15. 10. 2022 po dvojročnej prestávke. Keďže Považské múzeum oslavuje 80. výročie svojho vzniku a počas celého roka sa konalo viacero podujatí spojených s týmto jubileom, výnimkou nebude ani Budatínsky rínok. Práve tam bude predstavená časová kapsula, ktorá bude odkazovať na aktuálnu situáciu nielen v múzeu, ale aj v celospoločenských súvislostiach. „Textovú časť kapsule bude dopĺňať zoznam zamestnancov múzea, ale aj súčasná tlač a niekoľko drobných artefaktov. Kapsulu uložíme po podujatí do veže. Veríme, že nám poslúži na nadviazanie komunikácie s budúcnosťou a  jej objavitelia budú naopak potešení pozdravom z minulosti,“ približuje riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.

Areál hradu otvorí svoje brány o 10.00. V parku nájdu návštevníci pestrý výber remeselných stánkov, tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea, so zoskupením Čarovná moc prírody nahliadnu do života sovičiek a v projekte Výtvarné umenie súčasťou nás spoznajú tvorbu viacerých umelcov. Do programu sa zapojí aj Krajská knižnica v Žiline s aktivitou Fazuľky a knižnica na jarmoku, ktorej súčasťou bude beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Krajská hvezdáreň v Žiline ponúkne záujemcom planetárium i komentované pozorovanie Slnka. Svoju činnosť predstavia stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a podujatie podporí tiež Sekcia pre mládež ŽSK.

Počas celého dňa budú v hrade prebiehať prehliadky s krátkou scénkou O krásnej Kataríne a dopoludnia bude v kaplnke komentovaná prehliadka výstavy Tak trochu z Cont-Artu. Hlavný program začne na pódiu popoludní o 13.00. „Návštevníci sa môžu tešiť na koncert žilinskej kapely V8 Band, vystúpenie skupiny Funny Fellows so známym hercom Csongorom Kassaiom, divadlo Féder Teáter s predstavením O poštárovi Vincovi a večer zábavu rozprúdi populárna kapela Korben Dallas. Veríme, že ponuka je naozaj bohatá a každý, kto príde stráviť jesennú sobotu v našom areáli, si nájde to svoje,“ pozýva kultúrna manažérka Petra Labantová.

Vstup do areálu hradu bude možný len s platnou vstupenkou, ktorú si návštevníci kúpia priamo na mieste. Za základný lístok zaplatia 4 eurá, zľavnený bude stáť 2 eurá, deti do 3 rokov majú vstup zadarmo. Na prehliadku hradu je možné ísť s platným lístkom z podujatia so zľavou. Parkovisko pred areálom hradu bude pre verejnosť uzatvorené, návštevníci môžu parkovať na dočasnom parkovisku na Dolnej ulici v Budatíne. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.pmza.sk.

Program:

hlavný program

 Pódium v areáli hradu

oficiálne otvorenie podujatia a príhovory o 13.00

V8 band o 13.30

predstavenie O poštárovi Vincovi – divadlo Féder Teáter o 15.00

Funny Fellows a Csongor Kassai o 16.15

Korben Dallas o 18.00

 

sprievodný program

Park od 10.00

remeselný jarmok

tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea

prezentácia stredných odborných škôl

Výtvarné umenie súčasťou nás – predstavenie tvorby umelcov

Čarovná moc prírody – spoznávanie života sovičiek

komentované pozorovanie Slnka, nafukovacie sféry Mesiaca a Marsu – Krajská hvezdáreň v Žiline

Hrad od 10.00 do 16.30 (vstupy každých 45 minút)

sprevádzané prehliadky so scénkou O krásnej Kataríne

Kaplnka

Fazuľky a knižnica na jarmoku – beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou a tvorivé dielne – Krajská knižnica v Žiline o 10.00 a 11.30

komentovaná prehliadka výstavy Tak trochu z Cont-Artu o 12.00

Pódium v areáli hradu

Planetárium – Krajská hvezdáreň v Žiline o 10.00 a 10.45

 

Plagát v plnej kvalite TU

Scroll to Top