Vlastivedný zborník Považia XXV

4,50 

Katalógové číslo: 0448 Kategórií:

Vlastivedný zborník Považia XXV

Žilina, Považské múzeum, 2011

256 s. – rozmery 16,5 x 23,8 – brožovaná väzba, sčasti vo farbe

 

 

Z obsahu:

HLÔŠKA, L.: Časopriestorové zmeny taxocenózy mikromamálií horského údolia Krivánskej rizne v Národnom parku Malá Fatra;

HLÔŠKA, L.: Monitoring potenciálneho vplyvu prevádzky veterných elektrární na distribúciu drobných zemných cicavcov – Rodentia, Sociomorpha;

JURECKÝ, M.: Kostol sv. Barbory v Žiline;

KALAŠ, M.: Doprava a jej vplyv na populáciu medveďa hnedého v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra a ďalšie v kapitolách Akvizície, Ochrana zbierok a Spomienky.

KENDROVÁ, K.: Ľudové liečenie vo Veľkom Rovnom;

MARCINOVÁ, J.: Ľudový odev v Čičmanoch. Porovnanie stavu minulosti a súčasnosti a transformácia odevnej motiviky na ľudovo-umeleckých výrobkoch;

OKÁNIKOVÁ, M.: Živnostníci v Žiline v rokoch 1918 – 1948;

PARÁČOVÁ, A.: Revolučné roky 1848 – 1849 v Žiline a na Kysuciach;

ŠIMKO, P.: Cestná doprava v okresoch Žilina a Bytča v 2. polovici 18. storočia a v 1. polovici 19. storočia na základe historických máp a opisov;

URBANOVÁ, V.: Príspevok k poznaniu mokraďných spoločenstiev v dolinách západnej časti Lúčanskej Fatry;

VÁLEKOVÁ, M.: Drotári a severné Slovensko v tvorbe Jaroslava Vodrážku;

VÁLEKOVÁ, M.: Žilina vo výtvarnom umení;

WETTER, R.: Hrad Lietava. Vybrané charakteristiky fyzicko-geografických pomerov najbližšieho okolia hradu a ich vplyv na fyzický stav hradnej ruiny;

ZACHAR, J. – HORŇÁK, M.: Archeologický výskum na Kalinčiakovej ul. v Žiline;

Hmotnosť 0,414 kg
Scroll to Top