Vlastivedný zborník Považia XXXI – tlačená kniha

10,00 

Katalógové číslo: 61924 Kategórií:

Domáci recenzovaný vedecký zborník, ktorý uverejňuje výsledky výskumov v oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia (okresy Žilina a Bytča).

(c) Považské múzeum, 2023, ISBN:978-80-88877-98-1
mäkká väzba, 272 s., formát 16 x 23 cm.

 

Obsah:

Stanislava Oporosková: Poznámky k stavebnému vývoju Súľovského hradu
Zuzana Staneková – Dana Majerčíková – Marek Both: Predbežné výsledky archeologického výskumu kaštieľa v Bytči v rokoch 2021 – 2022
Peter Chlepko: Iure Theutonicali, eo iure, quolocata est civitas Silniensis… Niekoľko poznámok k povahe a významu žilinského práva v stredoveku
Drahomír Velička: Brodišova Lopata alebo Brodi sew Lopata? (pokus o interpretáciu spornej lokality z donácie zeme Kysuca z roku 1244)
Martina Bernátová: Vlastníctvo domov na Mariánskom námestí v Žiline v 17. – 18. storočí (domy č. 2, 3, 4)
Kristína Zvedelová – Peter Šimko: Vývoj a stavebno-historická analýza výpravnej budovy železničnej stanice Žilina
Jana Stráska: Spoločensko-politická situácia v okrese Žilina v období autonómie Slovenska (október 1938 – marec 1939)
Květa Kicková: Floristická charakteristika mokrade Pod Vraninami v Rajeckej kotline
Ladislav Hlôška: Ornitocenózy Vodného diela Žilina a súvisiacich biotopov a ich zmeny v rokoch 1992 – 2023

MISCELLANEA
Jozef Mihálik: Záchrana mýtnice v obci Dolný Hričov
Andrea Slaná: Životné jubileum Jozefa Moravčíka
Peter Šimko – Květa Kicková: Činnosť Považského múzea v rokoch 2022 – 2023

Hmotnosť 0,404 kg
Rozmery 23 × 16 × 1,3 cm
Scroll to Top