Zmluvy 2013

 Údaje-o-zmluvách-2013

 

Zmluva o spolupráci č. 002/2013/PMZA, zverejnená 14.01.2013

Komisionárska zmluva č. 003/2013/PMZA, zverejnená 15.01.2013

Zmluva o spolupráci č. 004/2013/PMZA, zverejnená 17.01.2013

Zmluva o spolupráci č. 005/2013/PMZA, zverejnená 17.01.2013

Zmluva o spolupráci č. 006/2013/PMZA, zverejnená 24.01.2013

Zmluva o spolupráci č. 007/2013/PMZA, zverejnená 30.01.2013

Zmluva o výpožičke výstavy č. 1387/2013, zverejnená 30.01.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2013, zverejnená 30.01.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2013, zverejnená 01.02.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2013, zverejnená 01.02.2013

Zmluva o výpožičke č. 008/2012/PMZA, zverejnená 01.02.2013

Zmluva o zverení hnuteľného majetku č. 009/2013/PMZA, zverejnená 06.02.2013

Dohoda o dodávke elektrickej energie č. 010/2013/PMZA, zverejnená 08.02.2013

Zmluva o spolupráci č. 011/2013/PMZA, zverejnená 08.02.2013

Súborová poistná zmluva č. 080 – 801 25 04, zverejnená 08.02.2013

Zmluva o spolupráci č. 1397/2013/PMZA, zverejnená 15. 02. 2013

Mandátna zmluva č. 1398/2013/PMZA, zverejnená 15. 02. 2013

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1399/2013/PMZA, zverejnená 15. 02. 2013

Dodatok č. 3 k servisnej zmluve č. 09 117-S001, zverejnená  01.03.2013

Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 012/2013/PMZA, zverejnená 06.03.2013

Licenčná zmluva č. 013/2013/PMZA, zverejnená 11.03.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2013, zverejnená 12.03.2013

Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve uzatvorenej dňa 28.5.2012, zverejnená 14.03.2013

Zmluva o spolupráci č. 014/2013/PMZA, zverejnená 15.03.2013

Zmluva č. 42/1/ o poskytnutí finan.príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/058 “Stredovek-ako neobmedzený zdroj inšpirácie”, zverejnená 21.03.2013

Zmluva o dielo č. 015/2013/PMZA, zverejnená 21.03.2013

Zmluva o spolupráci č. 016/2013/PMZA, zverejnená 25.03.2013

Zmluva o spolupráci č. 017/2013/PMZA, zverejnená 03.04.2013

Zmluva o spolupráci č. 018/2013/PMZA, zverejnená 11.04.2013

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 020/2013/PMZA, zverejnená 12.04.2013

Zmluva o spolupráci č. 019/2013/PMZA, zverejnená 15.04.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2013, zverejnená 18.04.2013

Zmluva o spolupráci č. 021/2013/PMZA, zverejnená 18.04.2013

Zmluva o spolupráci č. 022/2013/PMZA, zverejnená 29.04.2013

Komisionárska zmluva č. 023/2013/PMZA, zverejnená 30.04.2013

Komisionárska zmluva č. 024/2013/PMZA, zverejnená 30.04.2013

Komisionárska zmluva č. 025/2013/PMZA, zverejnená 30.04.2013

Komisionárska zmluva č. 026/2013/PMZA, zverejnená 30.04.2013

Komisionárska zmluva č. 027/2013/PMZA, zverejnená 30.04.2013

Zmluva o spolupráci č. 1415/2013/PMZA, zverejnená 02.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 1416/2013/PMZA, zverejnená 3. 5. 2013

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 11/2013/PMZA, zverejnená 3. 5. 2013

Dodatok č. 3 ku Komisionárskej zmluve č. ŽSK: 357/2011/OlaZV, zverejnený 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 028/2013/PMZA, zverejnená 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 029/2013/PMZA, zverejnená 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 030/2013/PMZA, zverejnená 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 031/2013/PMZA, zverejnená 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 032/2013/PMZA, zverejnená 06.05.2013

Komisionárska zmluva č. 033/2013/PMZA, zverejnená 13.05.2013

Komisionárska zmluva č. 034/2013/PMZA, zverejnená 14.05.2013

Komisionárska zmluva č. 035_2013_PMZA, zverejnená 14.05.2013

Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy č. 036/2013/PMZA, zverejnená 14.05.2013

Zmluva č. 6/2013 o uskutočnení divadelného predstavenia, zverejnená 14.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 037/2013/PMZA, zverejnená 15.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 038/2013/PMZA, zverejnená 16.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 039/2013/PMZA, zverejnená 16.05.2013

Komisionárska zmluva č. 040/2013/PMZA, zverejnená 16.05.2013

Komisionárska zmluva č. 041/2013/PMZA, zverejnená 16.05.2013

Komisionárska zmluva č. 042/2013/PMZA, zverejnená 16.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 043/2013/PMZA, zverejnená 20.05.2013

Komisionárska zmluva č. 044/2013/PMZA, zverejnená 20.05.2013

Komisionárska zmluva č. 045/2013PMZA, zverejnená 20.05.2013

Komisionárska zmluva č. 046/2013/PMZA, zverejnená 22.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 047/2013/PMZA, zverejnená 22.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 048/2013/PMZA, zverejnená 22.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 049/2013/PMZA, zverejnená 22.05.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2013, č. ŽSK-PM/2013/2.2, zverejnená 22.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 050/2013/PMZA, zverejnená 23.05.2013

Zmluva o reklame č. 051/2013/PMZA, zverejnená 27.05.2013

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 1-05/OKaCR/2013, zverejnená 27.05.2013

Komisionárska zmluva č. 052/2013/PMZA, zverejnená 27.05.2013

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 053/2013/PMZA, zverejnená 27.05.2013

Komisionárska zmluva č. 054/2013/PMZA, zverejnená 27.05.2013

Komisionárska zmluva č. 055/2013/PMZA, zverejnená 27.05.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2013, zverejnená 27.05.2013

Zmluva o reklame č. 056/2013/PMZA, zverejnená 31.05.2013

Zmluva o zabezpečení propagácie reklamného partnera uzavretá v zmysle § 269, Obchodného zákonníka, č. 057/2013/PMZA, zverejnená 31.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 058/2013/PMZA, zverjenená 31.05.2013

Zmluva o vypožičke zbierkových predmetov č. 9/2013, zverejnená 31.05.2013

Zmluva o výpožičke exponátov č. 14/2013, zverejnená 31.05.2013

ZMLUVA o reklame, zverejnená 31. 5. 2013

Zmluva o reklame č. 063/2013/PMZA, zverejnena 31.05.2013

Zmluva o spolupráci č. 1438/2013/PMZA, zverejnená 31. 05. 2013

Komisionárska zmluva č. 059/2013/PMZA, zverejená 03.06.2013

Komisionárska zmluva č. 060/2013/PMZA, zverejnená 03.06.2013

Komisionárska zmluva č. 061/2013/PMZA, zverejnená 04.06.2013

Poistná zmluva č. 360 504 3208, 467 5043210, zverejnená 05.06.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2013, zverejnená 05.06.2013

Poistná zmluva č. 16 5 383, zverejnená 05.06.2013

Komisionárska zmluva č. 062/2013/PMZA, zverejnená 05.06.2013

Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 9/2013-OKŠCRMR/2013, zverejnená 17.06.2013

Zmluva o dielo č. 12/06/2013, zverejnená 18.06.2013

Zmluva ILLE, zverejnená 24.06.2013

Umowa nr. – zmluva č. 064/2031/PMZA, zverejnená 24.06.2013

Zmluva č. 065/2013/PMZA, zverejnená 24.06.2013

Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 066/2013/PMZA, zverejnená 25.06.2013

Zmluva o dielo č. 1/2013, zverejnená 25.06.2013

Komisionárska zmluva č. 067/2013/PMZA, zverejnená 26.06.2013

Zmluva o spolupráci č. 068/2013/PMZA, zverejnená 28.06.2013

Komisionárska zmluva č. 069/2013/PMZA, zverejnená 01.07.2013

Komisionárska zmluva č. 070/2013/PMZA, zverejnená 04.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 071/2013/PMZA, zverejnená 10.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 072/2013/PMZA, zverejnená 10.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 073/2013/PMZA, zverejnená 12.07.2013

Dodatok k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2012, zverejnený 16.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 074/2013/PMZA, zverejnená 16.07.2013

Komisionárska zmluva č. 075/2013/PMZA, zverejnená 18.07.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK z rozpočtu MK SR č. ŽSK – PMZA/2013/8.2, zverejnená 19.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 076/2013/PMZA, zverejnená 22.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 077/2013/PMZA, zverejnená 22.07.2013

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 078_2013_PMZA, zverejnená 22.07.2013

Zmluva o nájme hnuteľnej veci č. 079/2013/PMZA, zverejnená 24.07.2013

Zmluva o spolupráci č. 080/2013/PMZA, zverejnená 25.07.2013

Komisionárska zmluva č. 035/2013/PMZA, zverejnená 29. 07. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1459/2013/PMZA, zverejnená 31. 07. 2013

Zmluva o spolupráci č. 1460/2013/PMZA, zverejnená 01. 08. 2013

Dodatok č. 2 k zmluve č. 29/2011/PMZA, zverejnený 01. 08. 2013

Komisionárska zmluva č. 36/2013/PMZA, zverejnená 01. 08. 2013

Komisionárska zmluva č. 37/2013/PMZA, zverejnená 01. 08. 2013

Dodatok č. 2 k zmluve č. 1160/2011/PMZA, zverejnený 9. 8. 2013

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1461/2013/PMZA, zverejnená 9. 8. 2013

Cena za dodávky elektriny, Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, zverejnená 12.08.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 01.01.2006, Žilina), zverejnený 12.08.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 24.09.2009, Bytča), zverejnený 12.08.2013

Zmluva o spolupráci č. 081/2013/PMZA, zverejnená 15.08.2013

Kúpna zmluva č. 082/2013/PMZA, zverejnená 22.08.2013

Zmluva o obstaraní predaja veci č. 083/2013/PMZA, zverejnená 23.08.2013

Nájomná zmluva č. 18/2013, zverejnená 26.08.2013

Komisionárska zmluva č. 084/2013/PMZA, zverejnená 28.08.2013

Zmluva o spolupráci č. 085/2013/PMZA, zverejnená 28.08.2013

Zmluva o spolupráci č. 086/2013/PMZA, zverejnená 28.08.2013

Komisionárska zmluva č. 087/2013/PMZA, zverejnená 03.09.2013

Zmluva o prístupe k zbierkovým predmetom za účelom zhotovenia filmových záberov č. 088/2013/PMZA, zverejnená 03.09.2013

Námojná zmluva č. 19/2013/PMZA, zverejnená 09.09.2013

Zmluva o spolupráci č. 089/2013/PMZA, zverejnená 10.09.2013

Zmluva o spolupráci č. 090/2013/PMZA, zverejnená 10.09.2013

Zmluva o spolupráci č. 091/2013/PMZA, zverejnená 10.09.2013

Dohoda o kultúrnej spolupráci a vedeckej výmene medzi Považským múzeom v Žiline (SR) a Múzeom v Sosnovci (PĽ) na roky 2013, č.092/2013/PMZA, zverejnená 11.09.2013

Zmluva o spolupráci č. 1473/2013/PMZA, zverejnená 19. 09. 2013

Komisionárska zmluva č. 093/2013/PMZA, zverejnená 23.09.2013

Zmluva o spolupráci č. 094/2013/PMZA, zverejnená 25.09.2013

Zmluva o poskytnutí služieb č. 095/2013/PMZA, zverejnená 27.09.2013

Zmluva o poskytnutí služieb č. 096/2013/PMZA, zverejnená 27.09.2013

Zmluva o poskytnutí služieb č. 097/2013/PMZA, zverejnená 27.09.2013

Zmluva o dielo č. 098/2013/PMZA, zverejnená 27.09.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 21/2013, zverejnená 01.10.2013

Zmluva o spolupráci č. 099/2013/PMZA, zverejnená 10.10.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 16/2013, zverejnená 11.10.2013

Zmluva o výpožičke umelecko-remeselných a výtvarných diel č. 17/2013, zverejnená 11.10.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 20/2013, zverejnená 14. 10. 2013

Zmluva o spolupráci č. 100/2013/PMZA, zverejnená 16.10.2013

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 23/2013, zverejnená 16.10.2013

Nájomná zmluva č. 851256010-4-2013 o nájme nebytových priestorov, uzavretá podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zverejnená 24.10.2013

Zmluva o spolupráci č. 101/2013/PMZA, zverejnená 24.10.2013

Hromadná licenčná zmluva č. VP/13/16138/001, zverejnená 28.10.2013

Zmluva o spolupráci č. 102/2013/PMZA, zverejnená 06.11.2013

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 18/2013, zverejnený 08.11.2013

Zmluva č. 103/2013/PMZA, o zverení majetku do správy, zverejnená 26. 11. 2013

Dohoda o partnerstve inštitúcií…, zverejnená 05.12.2013

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 851256010-4-2013 o nájme nebytových priestorov zo dňa 07.10.2013, zverejnený 12.12.2013

Darovacia zmluva č. 1/2013, zverejnená 13.12.2013

Darovacia zmluva č. 2/2013, zverejnená 13.12.2013

Komisionárska zmluva č. 103/2013/PMZA, zverejnená 19.12.2013

Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 105/2013/PMZA, zverejnená 19.12.2013

Zmluva o obstaraní predaja vecí č. 106/2013/PMZA, zverejnená 19.12.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2013, zverejnený 19.12.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 03/2012/OP, zverejnený 19.12.2013

Zmluva o spolupráci č. 107/2013/PMZA, zverejnená 19.12.2013

Zmluva o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy č. 2-12/OKaCR/20

13, zverejnená 30.12.2013

Scroll to Top